Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry mąż złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony .W Polsce przebywa na podstawie wizy Schengen do 03.02.2014 r. Kiedy pracodawca powinien złożyć dokumenty o pozwolenie na pracę?

Odpowiedź

Ważne jest, na jakiej podstawie Pani mąż ma uzyskać zezwolenie na pobyt. Jeśli podstawą uzyskania zezwolenia ma być ślub z Panią - wówczas wnioskowanie o zezwolenie na pracę w ogóle nie będzie potrzebne. Małżonkowie polskich obywateli, którzy posiadają karty pobytu wydane z powodu małżeństwa, mają prawo podejmować pracę w Polsce bez zezwolenia.

Jeśli wniosek o zezwolenie na pobyt został złożony na innej podstawie - wówczas być może warto rozważyć zmianę wniosku i wnioskowanie o jednolite zezwolenie - na pobyt i pracę. Wtedy wniosek składa cudzoziemiec (a nie pracodawca) - w oparciu o umowę o pracę (wstępną umowę).

Jeśli nie chcą Państwo zmieniać podstawy wniosku - pracodawca może złożyć wniosek jak najszybciej. Obie procedury zajmą zapewne kilka miesięcy.


Data odpowiedzi:

2015-01-08 22:57:42

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii