Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Moja dziewczyna z Bialorusi ma roczna wize i pracuje w Fabryce Porcelany we Walbrzychu wiza konczy waznosc 19 marca 2015 roku . Prace chce zmienic i zatrudnic sie do innej pracy a takze chce uzyskac tymczasowa karte pobytu w Polsce . Jakie kroki musimy podjac w tej sprawie ?

Odpowiedź

Dzień dobry,

Wszystkie plany wydają się jak najbardziej realne. Wymagają jednak dobrej koordynacji w czasie.

Wniosek o kartę pobytu czasowego Pana dziewczyna może złożyć do ostatniego dnia ważności wizy.

Istotne jest, kiedy chce zmienić pracę, a także - czy obecnie pracuje na podstawie zezwolenia na pracę w Polsce (bo oprócz wizy cudzoziemiec co do zasady potrzebuje zgody na podjęcie pracy w Polsce), oświadczenia rejestrowanego w Urzędzie Pracy, czy też nie potrzebuje w ogóle zezwolenia, aby pracować w Polsce.

Jeśli dziewczyna pracuje na podstawie zezwolenia na pracę - to zezwolenie uprawnia ją do pracy wyłącznie u tego pracodawcy, który jest wskazany w zezwoleniu, i na określonym stanowisku. Zmiana pracodawcy wymaga więc uzyskania nowego zezwolenia na pracę. Dziewczyna mogłaby w tej sytuacji złożyć od razu jednolity wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę - jednak aby to było możliwe, nowy pracodawca będzie musiał dopełnić nieco formalności (tzw. test rynku pracy). Dziewczyna będzie też potrzebowała nowej umowy o pracę (choćby wstępnej).

W takiej sytuacji podjęcie nowej pracy byłoby możliwe dopiero po uzyskaniu nowego zezwolenia na pobyt i pracę.

Trzeba podkreślić, że podjęcie nowej pracy przed zmianą zezwolenia na pracę byłoby nielegalne - konsekwencją mogłaby być odmowa wydania zezwolenia na pobyt.

Jeśli dziewczyna pracuje obecnie na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze jej zatrudnienia (to uproszczona procedura, dostępna m.in. dla obywateli Białorusi), ma prawo pracy na tej zasadzie tylko przez pół roku w ciągu roku - a więc nie ma możliwości kontynuacji tej formy zatrudnienia. Kontynuacja jest możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę. W przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy formalności są nieco ułatwione (nie jest konieczny test rynku pracy), ale i tak dziewczyna musi wnioskować o zezwolenie na pracę, aby móc kontynuować pracę w Polsce. Jak poprzednio, zmiana pracodawcy oznacza konieczność uzyskania nowego zezwolenia na pracę (najwygodniej - od razu jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę - jak w pierwszym przypadku).

Jeśli natomiast dziewczyna ma prawo do pracy w Polsce bez potrzeby wnioskowania o zezwolenie - np. dlatego, że ma Kartę Polaka albo jest absolwentką polskiej uczelni - wówczas ma większą swobodę działania. Nie potrzebuje zezwolenia. Może więc po prostu wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy w oparciu o umowę o pracę z nowym pracodawcą.

Proponowane przeze mnie kroki w Państwa sprawie to:

  • ustalenie, na jakiej podstawie Pana dziewczyna ma prawo do pracy w Polsce,
  • szybkie znalezienie nowego pracodawcy i przypilnowanie, aby dokonał niezbędnych formalności (w zależności od sytuacji, zgodnie z informacjami powyżej),
  • podpisanie nowej umowy o pracę,
  • złożenie wniosku o pobyt i pracę (albo tylko o pracę, jeśli zezwolenie na pracę nie jest potrzebne) w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Pana dziewczyny w Polsce.

Zapraszam też do lektury ulotek informacyjnych, które przygotowaliśmy na temat wspomnianych powyżej procedur - linki poniżej.

Zobacz także

legalizacja pobytu - ulotki informacyjne

Data odpowiedzi:

2015-02-16 21:58:53

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii