Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam! Jestem obywatelką Ukrainy i mieszkam w Polsce od 4 lat. Przez trzy lata miałam kartę pobytu wydaną z tytułu podjęcia studiów wyższych, na czwartym roku podjęłam pracę i na tej podstawie wydano mi kartę pobytu. Problem w tym, że we wrześniu (2 miesiące przed końcem ważności karty)tego roku roku złożyłam wniosek o wydanie karty pobytu z tego samego tytułu, czyli kontynuacji pracy, postępowanie zostało skończone pozytywnie, ale podczas L4 dostałam list od pracodawcy, 2 DNI przed końcem umowy, że nie będzie ona przedłużona! Za 9 dni kończy mi się ważność karty pobytu! Czy zostanę deportowana w tym przypadku? Czy mam możliwość jakoś nie wyjeżdżając na Ukrainę ubiegać się o tę kartę pobytu np. z tytułu studiów? Proszę o odpowiedź

Odpowiedź

- Jeśli pracodawca rozwiązuje umowę z cudzoziemcem, jest zobowiązany do powiadomienia o tym Wojewódzkiego Urzędu Pracy - informuje Barbara Mingin, specjalista Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. - Urząd Pracy cofa wówczas zezwolenie na pracę dla cudzoziemca i informuje o tym nas. Wtedy jesteśmy zobowiązani cofnąć zezwolenie na pobyt w Polsce wydane z powodu pracy.

- Najlepszym wyjściem dla Pani byłoby szybko znaleźć innego pracodawcę, który wystąpi o zezwolenie na pracę dla Pani - mówi Barbara Mingin. - Wówczas, gdy do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotrze informacja, że utraciła Pani poprzednią pracę i cofnięto Pani pozwolenie na pracę, Urząd rozpocznie procedurę cofnięcia Pani zezwolenia na pobyt i będzie Pani wezwana w celu wyjaśnień. Wtedy może Pani przedstawić nowe pozwolenie na pracę wydane na wniosek nowego pracodawcy - co będzie podstawą do przedłużenia ważności Pani zezwolenia na pobyt.

To rozwiązanie jest możliwe, jeśli otrzymała już Pani nowe zezwolenie na zamieszkanie i oczekuje tylko na kartę pobytu. Jest szansa, że otrzyma Pani tę kartę zanim korespondencja w Pani sprawie nie dotrze do Wydziału Spraw Cudzoziemców - wtedy karta nie będzie Pani wydana.

Na wystąpienie z nowym wnioskiem o kartę pobytu na podstawie studiów może już być zbyt późno (skoro za 9 dni kończy się Pani obecna karta pobytu, nie będzie Pani miała prawa do tzw. wizy proceduralnej czyli wizy na czas rozpatrywania wniosku, tym samym Pani pobyt w Polsce będzie nielegalny) - w oparciu o udzielone przez Panią informacje trudno to jednak jednoznacznie określić.

Barbara Mingin z Wydziału Spraw Cudzoziemców proponuje telefoniczny lub osobisty kontakt z Urzędem w celu wyjaśnienia tej sprawy (tel. (22) 695 67 70). Proponuję też Pani kontakt z organizacją pozarządową, która udziela bezpłatnie porad cudzoziemcom (w dziale KONTAKTY znajdzie Pani namiary na te organizacje). Na spotkanie z prawnikiem koniecznie trzeba przynieść kopie poprzednich zezwoleń i inne dokumenty, które pozwolą ustalić wszystkie szczegóły dotyczące Pani statusu w Polsce. Proszę się z tą sprawą pospieszyć - prawdopodobnie trochę jest tak, że ściga się teraz Pani z pocztą...


Data odpowiedzi:

2009-10-23 16:09:15

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii