Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Witam, kilka tygodni temu wyszłam za mąż za obywatela Maroka i obecnie złożyliśmy wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Jednak mój mąż przyjechał do Polski nielegalnie, bez wizy. Obecnie dowiedziałam się, że zostaną przeprowadzone wywiady środowiskowe przez straż graniczną. Co to oznacza? Czy jest możliwość zatrzymania mojego męża i deportacji? Czy w związku z tym nie ma szansy na otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy?

Odpowiedź

Jeśli są już Państwo po ślubie - Pani mężowi co do zasady nie grozi zatrzymanie przez Straż Graniczną ani deportacja z Polski z powodu braku wizy.

Elementem procedury rozpatrywania wniosku o zezwolenie na pobyt w Polsce w przypadku ślubu jest właśnie tzw. wywiad środowiskowy - policja lub straż graniczna będą chciały dowiedzieć się, czy Pani mąż faktycznie z Panią mieszka i czy rzeczywiście jesteście małżeństwem.

Wnioskowanie o pobyt w sytuacji ślubu z obywatelką Polski jest możliwe (i jest to wyjątek) także wtedy, gdy mąż jest w Polsce nielegalnie. Wniosek będzie rozpatrzony. Sam fakt nielegalnego pobytu nie może być, zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, podstawą do odmowy mężowi zezwolenia.

Oczywiście nie znaczy to, że mąż na pewno dostanie zezwolenie - w każdym razie pobyt w Polsce bez wizy nie jest w tym przypadku okolicznością, która świadczy na jego niekorzyść.

Warto też może zaznaczyć, że od tych ogólnych zasad są wyjątki - cudzoziemiec może być zatrzymany i wydalony z Polski nawet gdy jest mężem Polki - jeśli zagraża porządkowi publicznemu czy bezpieczeństwu państwa.


Data odpowiedzi:

2014-12-14 13:06:48

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii