Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Ja kiedy prawa da je zezwolenie na pobyt stały , bo moja karta napsiana pobyt stały a kolega ma osiedlenie sie , jaki jest roznica

Odpowiedź

Dzień dobry,

W maju tego roku zmieniła się w Polsce ustawa o cudzoziemcach - i zmieniły się nazwy wydawanych zezwoleń.

Do maja wydawano zezwolenie na osiedlenie się - teraz ten rodzaj zezwolenia nosi nazwę "zezwolenie na pobyt stały".

Oba zezwolenia uprawniają do bezterminowego pobytu w Polsce. Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu wydawaną na 10 lat - po tym czasie kartę się wymienia (ale nie ma wtedy procedury w sprawie legalizacji pobytu, tylko formalność - zmiana dokumentu).

Prawo do stałego pobytu (i dawne zezwolenie na osiedlenie się) dają cudzoziemcowi prawo do pracy w Polsce bez dodatkowego zezwolenia, możliwość podjęcia działalności gospodarczej bez zezwolenia, przywileje socjalne, w zakresie edukacji. Między tymi zezwoleniami nie ma różnicy. Kolega, gdy będzie wymieniał swoją kartę pod koniec jej okresu ważności, otrzyma nową już z napisem "zezwolenie na pobyt stały".


Data odpowiedzi:

2014-11-05 22:02:28

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii