Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Witam mój chłopak Egipcjaninem jest żonaty i mieszka w Niemczech posiada tam kartę pobytu chcielibyśmy zamieszkać razem w Polsce ponieważ będziemy mieli dziecko. Jakie warunki musi spełnić aby móc legalnie zamieszkać w Polsce?

Odpowiedź

Aby legalnie zamieszkać w Polsce Pani partner będzie potrzebował wykazać, że ma potrzebę pobytu w Polsce. Będzie mógł wnioskować o rożne rodzaje wizy (zresztą jego obecna karta pobytu wraz z paszportem uprawnia go do wjazdu do Polski na trzy miesiące w ciągu półrocza, w celach turystycznych).

Planując dłuższy pobyt w Polsce cudzoziemiec potrzebuje wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Relacja z Panią i dzieckiem mogą być przesłanką do wnioskowania o zezwolenie z powodów więzi rodzinnych. Przyznam, nie wiem, jak będzie jednak potraktowana Państwa konkretna sytuacja, gdy Pani partner posiada żonę za granicą. Głównym wyzwaniem w legalizacji pobytu partnerów jest wykazanie, że związek jest autentyczny - może to być trudniejsze w sytuacji, gdy Pani partner ma już żonę w innym kraju. Trudno powiedzieć, jak potoczyłaby się więc procedura w tej sprawie - czyli, czy Pani partner otrzymałby zezwolenie na pobyt w Polsce.

Przesłanką do legalizacji pobytu w Polsce mogą być inne przyczyny niż Państwa związek: na przykład studia, oferta pracy w Polsce albo rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - w każdym przypadku konieczne jest jednak przedstawienie w urzędzie dokumentów potwierdzających daną sytuację (np. dokumentu o przyjęciu na studia lub umowy o pracę).


Data odpowiedzi:

2014-11-04 23:05:06

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii