Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jakie prawa ma rezydent długoterminowy w Polsce? Co może, a czego nie może robić?

Odpowiedź

Poniższy katalog z pewnością nie jest pełny - nie wiem, o jakiego rodzaju uprawnienia Panią szczególnie interesują.

Rezydent długoterminowy może:

  • mieszkać w Polsce na czas nieoznaczony - tj. ma zezwolenie na pobyt nieograniczone w czasie (ale status rezydenta można stracić, np. wyjeżdżając na długi czas za granicę);
  • pracować bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę
  • prowadzić w Polsce własną działalność gospodarczą
  • korzystać z polskiego systemu edukacji
  • korzystać z pomocy społecznej
  • korzystać z systemu ubezpieczeń społecznych (tj. zarejestrować się w ZUS i korzystać z pomocy medycznej po opłacaniu składek ubezpieczeniowych

Podstawowy obowiązek rezydenta w Polsce to przestrzegać polskiego prawa. Nie może więc podejmować działań sprzecznych z tym prawem, tak samo, jak inni mieszkańcy Polski. Rezydenta dotyczą więc polskie przepisy karne, prawa rodzinnego, podatkowe, prawo pracy, prawo cywilne itd.

Proszę o kolejne pytanie, jeśli potrzebuje Pani innego rodzaju informacji.


Data odpowiedzi:

2009-11-19 11:56:47

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii