Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Witam jestem obywatelem Ukrainy z rejonu Tarnopolskiego i chcę ubiegać się o stały pobyt w Polsce ze względu na obecną sytuację w moim kraju proszę o pomoc jak dalej postępować obecnie jestem na terenie Polski

Odpowiedź

Dzień dobry,

Polska nie przewiduje możliwości o wnioskowanie przez cudzoziemca o stały pobyt - nawet w tak trudnej sytuacji, jaka ma miejsce na Ukrainie.

Mimo to ma Pan kilka możliwości:

  • status uchodźcy - może Pan wnioskować o status uchodźcy, czyli udzielenie ochrony międzynarodowej, powołując się na obecną sytuację na Ukrainie. Uczciwie mówiąc, uważamy, że jest to najgorsze rozwiązanie, ale ma swoje zalety. Korzystne jest to, że Pana wniosek o status musi być przyjęty - a złożenie wniosku legalizuje czasowo Pana pobyt. Mankamenty tego rozwiązania to: konieczność złożenia paszportu w depozyt, brak prawa do pracy przez czas trwania procedury, małe szanse uzyskania statusu uchodźcy (obecnie władze polskie co do zasady uznają, że istnieje możliwość szukania ochrony dla osób zagrożonych w tych regionach Ukrainy, w których jest spokojnie).
  • wnioskowanie o zezwolenie na pobyt czasowy - takie zezwolenie może być wydane na okres do trzech lat pod warunkiem, że wykaże Pan "powody", dla których jest ono Panu potrzebne. Takimi "powodami" mogą być między innymi praca, podjęcie studiów lub nauki, otwarcie działalności gospodarczej, małżeństwo czy sytuacja rodzinna. Na naszej stronie publikujemy szereg ulotek, które opisują różne możliwości wnioskowania o takie zezwolenie (link poniżej).
  • jeśli ma Pan polskie pochodzenie - i posiada potwierdzające ten fakt dokumenty - może Pan wnioskować od razu o stały pobyt w Polsce.

Złożenie wniosku o pobyt czasowy wymaga przedstawienia dokumentów, które potwierdzają wspomniane wcześniej "powody". Tak więc ubiegając się o zezwolenie w celu studiów musi Pan przedstawić dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia, w celu pracy - przedstawić, że ma Pan prawo do pracy w Polsce i ofertę pracy.

W Polsce działa kilka organizacji, które udzielają bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom - bardzo zachęcam, aby Pan skorzystał z takiej bezpośredniej rozmowy. Mogłaby pomóc Panu ustalić, które możliwości w Pana przypadku będą rzeczywiście najkorzystniejsze i najbardziej realne.

Zobacz także

ulotki - legalizacja pobytu w Polsce

Data odpowiedzi:

2014-10-08 21:46:57

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii