Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mąż otrzymał kartę pobytu na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczpospolitej Polski na okres 1 roku (mąż pochodzi z Jordanii)tzn.do 29.10.2009. Złożyliśmy drugi raz wnioski o kartę pobytu na czas oznaczony 45 dni przed upływem karty. Mieszkamy w Polsce. Mąż ma firmę w Jordanii, wyjeżdża też w sprawach zakupu towaru do Niemiec, który wysyła kontenerem do Jordanii; wszystko jest legalne. A wiec problem tkwi w tym, że karta mężowi kończy się dn.29.10.09r i organ wydający kartę poinformował mnie, że jeżeli mąż nie otrzyma karty, to otrzyma wizę polską na ten czas, kiedy będzie wydawana karta. I tu znowu problem: ponieważ mąż na wizie polskiej nie będzie mógł wyjechać z Polski. Co mamy robić? Mąż przez ten okres oczekiwania będzie pozbawiony kontynuowania swojej pracy. Proszę o poradę.

Odpowiedź

Zgodnie z polską ustawą o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r. Pani mąż, składając wniosek o nową kartę w terminie do 45 dni przed upływem ważności obecnej karty, ma prawo do wizy, tzw. proceduralnej. Taka wiza pozwala mu faktycznie przebywać tylko na terytorium Polski. Jest wydawana po to, aby pobyt cudzoziemca był legalny w czasie prowadzonej procedury.

Polskie prawo nie przewiduje po prostu potrzeby podróżowania przez cudzoziemców w czasie oczekiwania na nową kartę i nie tworzy takich możliwości.

Praktyczne rady, które możemy udzielić w oparciu o informacje od internautów (ich własne doświadczenia) są następujące:

 • warto zapytać w Urzędzie Wojewódzkim, w którym złożyli Państwo wniosek, jaki jest przewidywany czas oczekiwania na kartę. Być może w tym konkretnym Urzędzie sprawy toczą się na tyle szybko, że mąż będzie musiał powstrzymać się od podróży tydzień lub dwa. W takim przypadku może nie być warto szukać innych możliwości, a najlepiej będzie ten czas po prostu przeczekać.
 • jeśli Pani mąż bywa często w Niemczech - skontaktować się z Ambasadą Polski w tym kraju i zapytać o możliwość otrzymania tam zwykłej wizy turystycznej (tzw. Schengen), na podstawie małżeństwa z obywatelką Polski, czy na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt oczekiwania na polską kartę pobytu. Taka wiza może mieć ważność do trzech miesięcy. Jest to jednak wiza, która nie daje Pani mężowi prawa do pracy w Polsce. Jeśli Pani mąż nie ma zezwolenia na pracę w Polsce (a pracuje legalnie dlatego, że posiada kartę pobytu wydaną w związku z małżeństwem z Panią) - jego prawo do pracy wygasa wraz z wygaśnięciem ważności obecnego zezwolenia na zamieszkanie w Polsce. Mąż zyska to prawo znowu, gdy otrzyma nowe zezwolenie.
 • można też ubiegać się o polską wizę w Jordanii - mąż może wyjechać z Polski korzystając z polskiej wizy wydanej w Urzędzie Wojewódzkim, a następnie w Jordanii otrzymać polską wizę, aby móc wrócić. Przed wyjazdem warto byłoby jednak sprawdzić, czy ten mechanizm w Pana konkretnym przypadku byłby realny (np. czas oczekiwania nie byłby zbyt długi itp.)

  Generalnie, Pani mąż powinien bez problemu otrzymać wizę do Polski, będąc za granicą. Po upływie ważności obecnej karty taka wiza nie daje mu jednak prawa do pracy.


  Data odpowiedzi:

  2009-10-21 21:22:00

  Komentarze

  Twój komentarz
  E-mail Hasło do usunięcia

  Powrót do listy pytań w tej kategorii

  UWAGA!
  Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

  Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.

  Infolinię Migracyjną wspierają:

  Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

  Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

  Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  Opinie internautów o Infolinii