Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Ze statusem uchodzcy, czy ma się prawo do bezpłatnych studiów i bezpłatnego leczenia?

Odpowiedź

Zgodnie z polską ustawą o edukacji cudzoziemcy, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy mają prawo do bezpłatnej edukacji na wszystkich poziomach - w ramach szkolnictwa publicznego.

Warunkiem podjęcia studiów jest spełnienie takich samych warunków, jakie spełniają polscy studenci - to znaczy zdanie egzaminów wstępnych, przedstawienie dokumentów czy dopełnienie innych wymogów stawianych przez daną uczelnię.

W uczelniach, gdzie nauka jest odpłatna, uchodźcy są traktowani tak samo, jak obywatele polscy. Zdarzają się przypadki, że biorąc pod uwagę specyficzną sytuację życiową uchodźcy uczelnia zwalnia takiego studenta z opłat - jest to jednak kwestia dobrej woli uczelni, nie obowiązek.

W sprawie leczenia - uchodźcy mają prawo do bezpłatnego leczenia w państwowych placówkach zdrowia wtedy, gdy są ubezpieczeni. Osoby nieubezpieczone mogą liczyć na pomoc tylko w nagłych wypadkach - sytuacjach ratujących życie.

Zakres opieki medycznej oferowanej pacjentom w Polsce jest obecnie szeroko krytykowany. Nie wszystkie badania, leki i inne usługi medyczne są w Polsce bezpłatne. Problemem są też wielomiesięczne okresy oczekiwania na niektóre badania specjalistyczne.

Wszystkie te problemy i trudności dotyczą uchodźców tak samo, jak pacjentów polskich.

Wielu polskich pacjentów, ze względu na niedobory publicznego systemu opieki zdrowotnej, korzysta z prywatnych klinik i usług medycznych. Uchodźcy mają do tego oczywiście także prawo - oferta prywatna jest jednak odpłatna.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii