Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Czy Ukrainiec, który zakupi dom/mieszkanie w Polsce, może ubiegać się o Kartę Stałego Pobytu ?

Odpowiedź

Witam, sam zakup nieruchomości nie stanowi podstawy do wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt w Polsce - ani czasowy ani stały.

Aby wnioskować o stały pobyt, konieczny jest wcześniejszy pobyt na podstawie kart czasowego pobytu. Aby z kolei uzyskać prawo do czasowego pobytu - cudzoziemiec musi wykazać okoliczności, które uzasadniają ten pobyt - zgodnie z ustawą o cudzoziemcach (przyjętą właśnie w maju tego roku) mogą to być na przykład studia, praca, prowadzenie działalności gospodarczej, małżeństwo z polską obywatelką/obywatelem, więzi rodzinne.

Ustawa przewiduje legalizację pobytu w Polsce ze względu na tzw. inne okoliczności. W interpretacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego posiadanie nieruchomości nie uzasadnia jednak wydania cudzoziemcowi karty pobytu i nie byłoby potraktowane jako wystarczający powód do wydania decyzji pozytywnej w tej sprawie.


Data odpowiedzi:

2014-08-27 20:28:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii