Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Wniosek o przedłużenie karty pobytu na czas określony składa się w terminie 45 dni przed upływem ważności poprzedniej karty. Co się stanie w przypadku, gdy taki wniosek złożymy w późniejszym terminie (tzn 35 dni przed upływem ważności aktualnej karty pobytu)? Czy taki wniosek zostanie odrzucony? Czy też zostanie mi wydana wiza na okres rozpatrzenia wniosku oraz udzielenia kolejnego zezwolenia na zamieszkanie. Spełniam wszystkie wymagania, by takie zezwolenie uzyskać.

Odpowiedź

Wniosek o kolejne zezwolenie można złożyć po terminie, o którym Pani pisze - 45 dni przed upływem ważności posiadanego zezwolenia. Wniosek zostanie przyjęty i będzie rozpatrzony.

Jednak w przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym niż 45 dni przed upływem posiadanego zezwolenia NIE OTRZYMA Pani wizy na czas rozpatrywania pani wniosku. Taką wizę otrzyma Pani tylko składając wniosek przed wymienionym terminem.

Może więc się zdarzyć, że ważność Pani obecnego zezwolenia wygaśnie zanim otrzyma Pani nowe. W tej sytuacji będzie Pani musiała wyjechać z Polski przed otrzymaniem nowego dokumentu (w innym przypadku Pani pobyt w Polsce stanie się nielegalny, co samo w sobie jest podstawą do odmowy wydania nowego zezwolenia). Wyjeżdżając, będzie Pani proszona o wskazanie pełnomocnika w Polsce, który będzie reprezentował Panią w sprawie (i służył jako osoba kontaktowa) podczas Pani nieobecności.

Nie jest oczywiście wykluczone, że otrzyma Pani nowe zezwolenie, gdy poprzednie będzie ważne. Wówczas nie będzie konieczności, aby wyjeżdżała Pani z Polski. Biorąc pod uwagę typowy czas rozpatrywania wniosków o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, jest to bardzo mało prawdopodobne.


Data odpowiedzi:

2009-10-18 20:45:03

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii