Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Witam, mój narzeczony pochodzi z Ukrainy. Obecnie przebywa na wizie wydanej na 180 dni. do końca wizy jest zameldowany w Polsce w domu mojego ojca, mieszkamy razem mamy dziecko, zamierzamy sie pobrać, oczekujemy na pełnomocny wyrok sądu w sprawie o zwolnienie z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa ale ślub prawdopodobnie odbędzie się dopiero pod koniec września. moje pytanie brzmi co musimy zrobić by narzeczony mógł zostać na stałe w Polsce? wiza w październiku utraci ważność(minie 180 dni) a nie chcemy by wyjeżdżał jest to dla nas dość kosztowne i kłopotliwe ze względu na dziecko i prace. Narzeczony obecnie pracuje na podstawie umowy zlecenia ( nie u pracodawcy który wydał mu zaproszenie). Gdy byliśmy w urzędzie do spraw cudzoziemców gdy poprzednia wiza traciła ważność (było to przed zmianą przepisów) powiedziano nam że może sie starać o pobyt tolerowany będąc tu nielegalnie. w obecnej sytuacji co możemy zrobić by narzeczony nie musiał wyjeżdżać, był w Polsce legalnie i mógł tutaj pozostać legalnie na minimum 2-3 lata? Następne moje pytanie brzmi czy jeśli jego paszport ma ważność do 2016 roku a mógłby zostać w Polsce np. na okres 3 lat gdzie może wyrobić nowy paszport czy musi wracać na Ukrainę czy może to zrobić w Polsce? co wtedy z kartą pobytu czy jakoś tak która wkleja się do paszportu? Traci ona ważność czy trzeba nowe dokumenty o jej przyznanie składać? Przyznam że gdy szukam informacji na ten temat to nie rozumiem nic z zapisów prawnych. Proszę o pomoc

Odpowiedź

Dzień dobry,

Przepisy na temat legalizacji cudzoziemców z powodów rodzinnych zmieniły się na korzyść w maju 2014 r.

Po pierwsze, jeśli Pani narzeczony ma wizę do października, a ślub planują Państwo we wrześniu - najprościej jest tuż po ślubie złożyć wniosek o pobyt czasowy z powodu małżeństwa z Panią (zakładam, że jest Pani Polką).

Wniosek można złożyć do ostatniego dnia ważności wizy (choć warto wcześniej, żeby na pewno zestaw dokumentów był kompletny). Składając wniosek w czasie ważności wizy Pani narzeczony dostanie stempel w paszporcie, który zalegalizuje jego dalszy pobyt - do czasu zakończenia procedury o uzyskanie zezwolenia na pobyt.

Sprawę załatwia się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Ponieważ kluczowe w tego typu sprawach jest wykazanie autentyczności małżeństwa, do wniosku warto dołączyć akt urodzenia dziecka i inne dokumenty, które poświadczają, że pozostają Państwo w faktycznym związku.

Gdyby z jakichś powodów termin ślubu się odwlekał - narzeczony może składać wniosek o legalizację pobytu także na podstawie Państwa nieformalnego związku (i faktu posiadania dziecka). Załatwiając ślubne formalności mogą Państwo np. dołączyć do wniosku także informację z USC o wyznaczeniu daty ślubu. Jest to nieco mniej korzystne rozwiązanie niż wnioskowanie o pobyt po ślubie - ale wyjście z sytuacji, gdyby legalizacja z powodu ślubu nie była możliwa w czasie ważności wizy.

Staranie się o legalizację pobytu, gdy cudzoziemiec jest w Polsce nielegalnie jest rzeczywiście możliwe w niektórych przypadkach - ale naszym zdaniem warto zrobić wszystko, aby uniknąć nielegalnego pobytu. Legalizacja pobytu może oznaczać czasowy areszt - nie jest to nic przyjemnego. Jeśli mają Państwo, jak rozumiem z pytania, możliwość legalizowania pobytu bez 'wchodzenia' w nielegalność - to na pewno warto to zrobić. Procedura będzie znacznie mniej stresująca.

Warto też może wspomnieć, że w Polsce działa sieć organizacji pozarządowych, które udzielają cudzoziemcom bezpłatnej pomocy prawnej - mogą pomóc wypełnić wniosek czy skompletować potrzebne dokumenty. Informacje o tych organizacjach publikujemy na stronie www.forummigracyjne.org w dziale KONTAKTY.


Data odpowiedzi:

2014-07-03 19:49:45

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii