Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem Białorusinką. Ojciec mojego jeszcze nie narodzonego dziecka jest Polakiem, nie mamy ślubu. Czy jak urodzę dziecko w Polsce, dostanie ono obywatelstwo polskie???

Odpowiedź

W Polsce obowiązuje zasada Ius Sanguinis, czyli prawo krwi, która oznacza, że dziecko 'dziedziczy' obywatelstwo po rodzicach (lub jednym z rodziców).

- Dziecko obywatela polskiego ma polskie obywatelstwo z mocy prawa - mówi prawniczka Agata Foryś z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Nie musi się wcale o nie ubiegać, pod warunkiem, że ojciec dziecka uzna je za swoje.

Uznanie dziecka polega na złożeniu oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. - Można uznać dziecko nie narodzone - zauważa Agata Foryś.

Gdy ojciec uzna dziecko - jest wpisany do aktu urodzenia dziecka jako rodzic. Akt urodzenia dziecka jest niezbędny do tego, aby zwrócić się o 'poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego'.

- Dziecko obywatela polskiego ma prawo do polskiego obywatelstwa - potwierdza Agnieszka Kopycka z Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Aby potwierdzić polskie obywatelstwo dziecka rodzice zgłaszają się do właściwego wojewody (tego, na terenie którego Państwo mieszkają).

- Trzeba pamiętać, że polskie przepisy przewidują, że takie uznanie obywatelstwa musi nastąpić w ciągu pierwszego roku życia dziecka - dodaje Agnieszka Kopycka.

To, czy dziecko urodzi się w Polsce, nie ma znaczenia. Polskie przepisy mówią, że dziecko obywatela polskiego ma prawo do obywatelstwa polskiego niezależnie od miejsca urodzenia.

Według informacji Urzędu Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, aby poświadczyć obywatelstwo polskie dziecka, którego jeden z rodziców jest obywatelem Polskim, a drugi nie jest, należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek (na podanej niżej stronie Urzędu można znaleźć wniosek do ściągnięcia)
  • odpis aktu urodzenia dziecka
  • uwierzytelniona kopia polskiego dowodu tożsamości rodzica-Polaka
  • uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości rodzica-cudzoziemca
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej (w czerwcu 2008 na kwotę 58 zł).

Kwestie uzyskania polskiego obywatelstwa reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim, później wielokrotnie nowelizowana (Dz.U. z 2000r. Nr 28 poz. 353, z 2001r. Nr 42 poz.475, z 2003 r Nr 128 poz. 1175, z 2005r. Nr 94 poz. 788, z 2006r. Nr 104 poz. 708 i Nr 144 poz. 1043 oraz z 2007r. Nr 120 poz. 818).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.mazowsze.uw.gov.pl/news.php?id=885 , oraz na stronie MSWiA: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/95/5091/


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii