Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Przyjechałam do Polski w wieku 15 lat, ponieważ moja matka wyszła za mąż za mojego ojczyma Polaka. 2 razy dostawaęam kartę pobytu czasowego na okres 2 lata z tytułu łączenia rodziny. Następnie w wieku 19 lat dostałam kartę na rok z tytułu kontynuacji studiów wyższych. Teraz mam 20 lat i znowu dostałam kartę na 1 rok z tego samego tytułu. Czy mam możliwość otrzymania karty rezydenta długoterminowego? Bo z tego co wiem, to trzeba przebywać w Polsce co najmniej 5 lat. Tylko ze ze studiów liczy się tylko polowa. Wiec wychodzi mi ze 4 lata z łączenia rodziny i 1 studia. Ale Pani inspektor powiedziała, ze łączenie rodziny w ogóle nie wchodzi w grę zgodnie z jakąś tam ustawą (ustawy Pani mi nie pokazała, bo nie znalazła). Dlatego mam pytanie czy to prawda, ze okres przebywania z tytułu łączenia rodziny nie będzie się zaliczał przy rozpatrywaniu wniosku na pobyt rezydenta długoterminowego?

Odpowiedź

Otrzymała Pani prawdziwą informację.

Sprawy związane z legalizacją pobytu reguluje ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Można ją znaleźć np. na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców (link poniżej). O statusie rezydenta długoterminowego WE mówi art. 65 ustawy.

Ustawa rzeczywiście mówi, że wymagany jest pięcioletni nieprzerwany pobyt w Polsce, aby ubiegać się o status rezydenta długoterminowego WE. Składając wniosek o ten status cudzoziemiec nie może przebywać w Polsce na podstawie zezwolenia wydanego w celu odbywania studiów (art. 65.2).

Ustawa określa też, że do wymaganych pięciu lat pobytu nie jest wliczany pobyt w Polsce na podstawie zezwolenia na czas oznaczony wydanego cudzoziemcowi, który:

  • zamierza jako członek rodziny zamieszkiwać wspólnie z pracownikiem migrującym, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.,
  • jako członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 54, przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia z rodziną.

Rozumiem, że taki właśnie na początku pobytu w Polsce był Pani status prawny.

Ustawa mówi też, że do wymaganego pięcioletniego okresu pobytu zalicza się połowę czasu studiów.

W tej sytuacji na możliwość ubiegania się o status rezydenta długoterminowego będzie Pani musiała jeszcze poczekać - z obecnego pobytu w Polsce do wymaganych pięciu lat liczy się Pani tylko pół roku (połowa roku studiów). O rezydenta będzie Pani mogła wystąpić dopiero, gdy po studiach uzyska Pani zezwolenie na pobyt w Polsce na innej podstawie, niż studia.

Pięć lat pobytu w Polsce to nie jedyny warunek uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE. W drugim linku przytaczam informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na ten temat. Znajdzie tam Pani informacje o wymaganych dokumentach i opłatach.

Zobacz także

Tekst ustawy o cudzoziemcach (UDSC)
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE (MUW)

Data odpowiedzi:

2009-10-16 21:35:08

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii