Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Szanowna Pani/Szanowny Panie, Jestem Pakistańczykiem przebywającym na terytorium RP od września 2012r. W kwietniu 2012r. zawarłem związek małżeński z obywatelką Polski i na tej podstawie udzielono mi Karty Czasowego Pobytu. Po roku karta ta była odnawiana. W trakcie wywiadu zostaliśmy z żoną poinformowani, że będę mógł ubiegać się o obywatelstwo już przed rokiem 2016 (minęłyby 3 lata od zawarcia małżeństwa oraz 2 lata mieszkania w Polsce). Jednak niedawno dowiedziałem się, że obywatelstwa nie przyznaje się obcokrajowcom, którzy mają jedynie Kartę Czasowego Pobytu. Czy jest to prawda? Czy będę zmuszony starać się o zezwolenie na osiedlenie i po kolejnych 2 latach aplikować o obywatelstwo? Ponadto odkąd jestem w Polsce nie znalazłem pracy. Także żona od czasu ukończenia studiów (rok temu) jest bezrobotna. Jesteśmy utrzymywani przez naszych rodziców. W związku z tym poinformowano mnie, że nie spełniałbym warunków aby otrzymać zezwolenie na osiedlenie się. Czy jest to także prawda? I ostatnia nurtująca mnie kwestia: wyjazd za granicę w celach zarobkowych. Ze względu na niemożność znalezienia pracy w Polsce zdecydowaliśmy się z żoną wyjechać na kilka miesięcy na Wielkiej Brytanii. Ambasada Królestwa wydała dla mnie wizę. W wojewódzkim biurze ds. cudzoziemców poinformowano mnie, że mogę wyjechać na 6 miesięcy w pierwszym roku posiadania karty oraz na 6 miesięcy w drugim roku, natomiast w trzecim jedynie na 2 miesiące. Poszukując informacji na różnych stronach tematycznych dowiedziałem się, że mogę wyjechać na 90 dni w ciągu 180 dni nie przekraczając łącznie 10 miesięcy. Która wersja jest prawdziwa? Czy te 10 miesięcy odnosi się do 3 lat posiadania karty (1. krata wydana na rok a 2. na dwa lata)? Byłby bardzo wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości.

Odpowiedź

Dzień dobry,

Rzeczywiście, przepisy dotyczące wnioskowania o polskie obywatelstwo dla małżonków polskich obywateli zmieniły się 1 maja 2014.

Obecnie przepisy wymagają, aby cudzoziemiec spełnił dwa warunki składając wniosek o polskie obywatelstwo:
- miał co najmniej trzyletni staż małżeński,
- przebywał w Polsce nieprzerwanie przed złożeniem wniosku od dwóch lat, na podstawie zezwolenia na stały pobyt.
Wniosek o stały pobyt może Pan natomiast złożyć po trzech latach związku małżeńskiego z Polką.

Jeśli chodzi o wnioskowanie o stały pobyt w związku z małżeństwem (obecnie nie funkcjonuje już 'zezwolenie na osiedlenie się' - zastąpiło je zezwolenie na stały pobyt) - przepisy nie mówią o konieczności udokumentowania dochodów. Rzeczywiście cudzoziemiec musi wykazać odpowiednie i regularne dochody - ale nie wtedy, gdy wnioskuje o stały pobyt z powodu małżeństwa. Wówczas konieczne są: akt małżeństwa, kopia dokumentu tożsamości małżonki, ewentualnie - akty urodzenia dzieci, a także zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa (czyli o niezaleganiu z podatkami).

W sprawie wyjazdów - na podstawie polskiej karty pobytu ma Pan możliwość podróżować do innych krajów strefy Schengen bez wizy na trzy miesiące w ciągu każdych sześciu miesięcy. Innymi słowy - po trzech miesiącach nieobecności powinien Pan spędzić kolejne trzy miesiące w Polsce - potem znów może Pan wyjechać na kolejne trzy miesiące itd.

Jednak Wielka Brytania nie należy do Strefy Schengen. Może Pan tam wjechać tylko na podstawie wizy. Może Pan wyjechać na tak długo, na jak długo jest wydana wiza. Pobyt może więc być dłuższy niż trzy miesiące - bo wiza na to pozwala.

Ograniczenia w wyjazdach dotyczą Pana wtedy, gdy zależy Panu na wnioskowaniu o polskie obywatelstwo. Gdy będzie Pan składał wniosek, będzie Pan potrzebował wykazać, że Pana wcześniejszy pobyt w Polsce był nieprzerwany - to znaczy, że nie wyjeżdżał Pan w badanym okresie czasu (2 lat) na dłużej niż 10 miesięcy łącznie, a żadna nieobecność nie była dłuższa niż sześć miesięcy.

W naszej opinii wyliczenie urzędnika jest zbyt hojne. Może Pan w ciągu dwóch lat wyjechać na co najwyżej 10 miesięcy - a więc w przypadku jednego wyjazdu na pół roku zostaje Panu tylko cztery miesiące na ewentualny drugi wyjazd.

Dłuższy wyjazd będzie legalny - jeśli tylko będzie Pan miał wizę - natomiast spowoduje, że będzie Pan musiał 'zbierać' czas wymagany do złożenia wniosku o stały pobyt/obywatelstwo od początku... Perspektywa uzyskania pobytu lub obywatelstwa odsunie się więc w czasie - ale nie przepadnie.

Mam nadzieję, że nasze wyjaśnienie jest jasne i pomoże Panu w zaplanowaniu podróży.


Data odpowiedzi:

2014-06-26 23:32:03

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii