Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry. Cudzoziemka złożyła wniosek o pobyt czasowy 30.04.2014 r. Ostatni dzień legalnego pobytu upłynął 2.05.2014 r. Urzędniczka przyjmująca wniosek poinformowała ją, że jej pobyt w Polsce jest legalny. Nie powiedziała, żeby wniosek wysłała pocztą (urząd 2.05.2014 r.nie przyjmował interesantów). Przez błąd urzędnika najprawdopodobniej dostanie odmowę. Mąż cudzoziemki otrzymał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE a syn zezwolenie na pobyt czasowy. Wiem, że nie może ona otrzymać decyzji o wydaleniu z Polski z uwagi na decyzję jaką otrzymał mąż. Moje pytanie brzmi- czy w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy trzeba złożyć odwołanie od decyzji, czy to soś zmieni, czy po upływie terminu do wniesienia odwołania składać wniosek o pobyt czasowy z uwagi na \

Odpowiedź

Dzień dobry!

Jeśli osoba, której sprawę Pani opisuje złożyła wniosek o pobyt czasowy 30 kwietnia, postępowanie w jej sprawie jest aktualnie prowadzone na podstawie przepisów "starej" ustawy o cudzoziemcach. Oznacza to, że jej pobyt w Polsce jest już obecnie nieudokumentowany - skoro nie złożyła wniosku na 45 dni przed upływem ważności poprzedniej karty pobytu, od dnia 3 maja 2014 r. przebywa w Polsce bez tytułu pobytowego.

Nie oznacza to natomiast w żadnym przypadku, że Cudzoziemce tej zostanie wydana decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie. Zgodnie z art. 57 ust. 3 pkt 1 "starej" ustawy o cudzoziemcach, jeżeli wyłączną podstawą wydania decyzji negatywnej byłby nielegalny pobyt (tzn. w przypadku, gdy wszystkie inne warunki do udzielenia zezwolenia, m.in. posiadanie stabilnego i regularnego dochodu, tytułu prawnego do mieszkania, ubezpieczenia medycznego, zostały spełnione), Cudzoziemcowi-małżonkowi cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie można odmówić udzielenia zezwolenia na zamieszkanie.

Innymi słowy, osoba, której dotyczy Pani pytanie - ze względu na sytuację prawną jej męża (prawo stałego pobytu wynikające z decyzji o zezwoleniu na pobyt rezydenta UE) - ma wszelkie szanse, aby uzyskać decyzję o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie. Decyzja ta, natychmiast po wydaniu, stanie się - z mocy samego prawa - decyzją o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i właśnie taka adnotacja zostanie uwidoczniona w karcie pobytu.


Data odpowiedzi:

2014-06-23 22:46:54

Komentarze

2019-05-14 14:58
Aby usunąć, wpisz hasło:

http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin jrz.juat.forummigracyjne.org.jir.ig http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

2019-05-14 15:27
Aby usunąć, wpisz hasło:

http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicilline 500 Mg Online rca.prqa.forummigracyjne.org.fpg.xl http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii