Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry Państwu Mąż mojej znajomej otrzyma zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE. Jego żona najprawdopodobniej odmowę udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, ponieważ zgodnie z namową urzędniczki złożyła wniosek 30.04.2014r. a nie 2.05.2014 r. - kiedy był ostatni dzień jej legalnego pobytu. Została wprowadzona w błąd (urząd 2.05.2014 r. nie przyjmował interesantów,nie została właściwie pokierowana). W tej sytuacji najprawdopodobniej otrzyma odmowę.Jednak co jest pocieszające, chyba nie otrzyma decyzji nakazującej jej opuszczenie Polski (mąż rezydent UE) Moje pytanie brzmi: czy koniecznie trzeba odwołać się od decyzji negatywnej i czekać na rozstrzygnięcie (co oczywiście potrwa), czy zgodnie z nowa ustawą próbować niezwłocznie złożyć kolejny wniosek powołując się na "inne okoliczności"- art. 187 pkt 6(znajoma przebywa teraz nielegalnie ale jej dziecko chodzi do szkoły, ona pracuje, mąż pracuje, z nią mieszka również chora matka, którą się opiekuje). Znajoma nie może wyjechać na Ukrainę , nikogo tam już nie ma, z matką mieszka w Polsce. Bardzo proszę o podpowiedź.

Odpowiedź

Dzień dobry!

Jeśli Pani znajoma złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie 30 kwietnia 2014 r., to postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone na podstawie "starej" ustawy o cudzoziemcach (ustawa z 13 czerwca 2003 r.). Znajoma nie złożyła wniosku - jak tego wymagała poprzednia ustawa o cudzoziemcach - na 45 dni przed upływem terminu ważności wizy / karty pobytu. Niestety, oznacza to - jak Pani zauważyła - że obecnie jej pobyt w Polsce jest nieudokumentowany (nielegalny).

Kluczową kwestią jest zatem ustalenie czy mąż Pani znajomej "zdąży" uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE przed wydaniem decyzji w sprawie jego żony. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 3 pkt 1 "starej" ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemcowi-małżonkowi cudzoziemca, któremu udzielono w Polsce zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie. Innymi słowy, jeśli są szanse, aby postępowanie w sprawie męża Pani znajomej zakończyło się stosunkowo szybko (przed wydaniem decyzji w jej sprawie), również Pani znajoma może uzyskać decyzję pozytywną (zezwolenie na zamieszkanie).

Jeśli chodzi o drugą część Pani pytania - w chwili obecnej, złożenie przez Pani znajomą wniosku o pobyt czasowy na podstawie art. 187 "nowej" ustawy o cudzoziemcach jest - w naszej ocenie - możliwe. Warto natomiast, aby Państwo pamiętali, że złożenie takiego wniosku nie zmieni automatycznie sytuacji Pani znajomej (nie "zalegalizuje" jej pobytu w Polsce). Legalność pobytu dałaby jej dopiero decyzja pozytywna i tutaj rzeczywiście istotne jest to, że w postępowaniu wszczętym na podstawie art. 187 pkt 6 obecny nieudokumentowany pobyt Pani znajomej nie stanowiłby przeszkody dla wydania decyzji o udzieleniu jej zezwolenia na pobyt czasowy.

Wreszcie, gdy chodzi o ryzyko wydania Pani znajomej decyzji o zobowiązaniu do powrotu - zarówno prowadzone przez nią obecnie w Polsce życie rodzinne, jak i - jak rozumiem, już wkrótce - udzielone jej mężowi zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, powodują, że decyzja deportacyjna nie mogłaby (nie powinna) zostać jej wydana.


Data odpowiedzi:

2014-06-30 14:20:25

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii