Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam,jestem obywatelem Ukrainy, mieszkam w Polsce już 7 lat, posiadam kartę rezydenta UE,chcę złożyć papiery o nadanie obywatelstwa polskiego. Czy jest możliwość, że dostanę obywatelstwo w krótszym terminie, niż 3 lata? Mam stałą prace, mam dziewczynę Polkę i mamy dziecko, nie jesteśmy małżeństwem, ale zależy mi na obywatelstwie. Jak to lepiej zrobić? Bo w urzędach każda pani ma swoją wersję na ten temat, jedna mówi, że możliwe, inna mówi, że nie! Dziękuje.

Odpowiedź

Cóż, otrzymanie obywatelstwa w czasie krótszym, niż trzy lata jest możliwe, ale mało prawdopodobne.

Są dwie drogi ubiegania się o polskie obywatelstwo: administracyjna (wniosek składa się do urzędu wojewódzkiego, jest on następnie rozpatrywany w oparciu o wymienione w przepisach przesłanki i przekazywane do podpisu Prezydenta, jeśli cudzoziemiec spełnia wymogi określone w ustawie) i bezpośrednia - gdy cudzoziemiec składa wniosek od razu do Prezydenta, który może nadać polskie obywatelstwo nawet osobie, która nie spełnia wymogów zapisanych w przepisach.

Pierwsza droga jest teoretycznie szybsza, druga - dłuższa.

Pierwsza wymaga spełnienia określonych wymagań, a druga - nie.

Dodatkowo, istnieje osobna droga do uzyskania obywatelstwa dla cudzoziemców, którzy są małżonkami obywateli Polski (pozostają w małżeństwie ponad 3,5 roku). Ta droga jest uproszczona i co do zasady szybsza. Wnioski w składa się w Urzędzie Wojewódzkim.

Oczekiwanie na polskie obywatelstwo zawsze trwa kilka lat. Dosyć regularnie otrzymujemy informacje od cudzoziemców, którzy oczekują już na obywatelstwo blisko trzy lata i nie otrzymali jeszcze odpowiedzi. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Nie sposób przewidzieć, ile czasu zajmie Pana sprawa.

Historia zna przypadki nadawania polskiego obywatelstwa w trybie ekspresowym (znany mi przypadek dotyczył popularnego piłkarza...). To są jednak wyjątki.

Co do zasady, droga administracyjna do uzyskania obywatelstwa jest krótsza - jeśli tylko spełnia Pan wymogi i jest w stanie przedstawić wszystkie wymagane dokumenty.

Informacje o tych dokumentach i trybie wnioskowania o obywatelstwo - w załączonych linkach.

Zobacz także

MUW: wniosek o obywatelstwo
MUW: obywatelstwo dla cudzoziemców-małżonków obywateli Polskich

Data odpowiedzi:

2009-10-15 10:22:16

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii