Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Kpnczy mi sie karta pobytu w ppolsce 9lipca2014r o j pku jestem po slubie z obywatelka polski pochodze z nogeri

Odpowiedź

Dzień dobry! Czy chciał Pan napisać, że od 1 roku jest Pan w związku małżeńskim z Polką?

Zgodnie z nową ustawą o cudzoziemcach, nawet w ostatnim dniu legalnego pobytu w naszym kraju (9 lipca 2014 r.) może Pan złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (kolejna karta pobytu). Taki wniosek (formularz w załączniku) powinien Pan złożyć do wojewody właściwego ze względu na Pana miejsce zamieszkania.

Po upływie 3 lat od dnia zawarcia małżeństwa i po co najmniej 2 latach pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu wydanej Panu ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z Polką, będzie Pan mógł złożyć do wojewody wniosek o zezwolenie na pobyt stały.

Pobierz pliki

Pobyt czasowy - wniosek (698.00 kB)

Data odpowiedzi:

2014-05-26 22:33:45

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii