Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Dzien dobry, znajomy jest Japonczykiem, przyjechał do Polski w celu nauki języka. Obecnie pracodawca chcący go zatrudnić podjął kroki i złożył wniosek w urzędzie. Znajomemu okres ważności Karty Pobytu upływa 30 czerwca. Pracodawca dzwonił, że procedura potrwa do połowy lipca. Czy znajomy bedzie musiał opuścić kraj na ten czas? Jak wyglada procedura z uzyskaniem kolejnej Karty Pobytu? Zostało mniej niż 45 dni, a należy zlozyc wniosek o pobyt juz po uzyskaniu zezwolenia.

Odpowiedź

Dzień dobry!

Jeżeli dobrze rozumiem, pracodawca złożył w urzędzie wojewódzkim wniosek o wydanie Pani znajomemu zezwolenia na pracę w Polsce - czy tak?

W takim przypadku, pracodawca podjął - w pewnym sensie - niepotrzebne ("już") działania, które jednak w żadnym wypadku nie komplikują sytuacji Pani znajomego.

Otóż 1 maja 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach, która, m.in. zlikwidowała wymóg złożenia wniosku o pobyt czasowy na 45 dni przed końcem ważności dotychczasowej karty pobytu. Co jednak ważniejsze, nowa ustawa wprowadziła nowy typ zezwolenia na pobyt czasowy - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Celem wprowadzenia takiej regulacji było odejście od dotychczasowego modelu: najpierw decyzja o zezwoleniu na pracę, potem - decyzja o zezwoleniu na zamieszkanie. Od 1 maja 2014 r. zarówno prawo do pracy w Polsce, jak i prawo do pobytu w naszym kraju cudzoziemiec może uzyskać w drodze jednej decyzji administracyjnej.

Nie zmienia to natomiast faktu, że wciąż konieczna jest współpraca z przyszłym pracodawcą, który powinien wykonać w powiatowym urzędzie pracy, tzw. test rynku pracy dla stanowiska, na którym zamierza zatrudnić Pani znajomego. Ta procedura polega na sprawdzeniu czy na dane stanowisko nie ma kandydatów spośród obywateli polskich lub cudzoziemców z prawem stałego pobytu. Nie jest natomiast konieczne uzyskiwanie przez pracodawcę odrębnego zezwolenia na pracę dla Pani znajomego.

Pozytywny wynik testu (jego przeprowadzenie nie powinno trwać dłużej niż 2-3 tygodnie) Pani znajomy powinien wraz z wnioskiem (formularz w załączniku) i innymi załącznikami złożyć w urzędzie wojewódzkim najpóźniej do 30 czerwca. Wówczas, mimo iż postępowanie administracyjne może się toczyć nawet kilka miesięcy, Pani znajomy nie będzie musiał wyjeżdżać z Polski - znajdując się na terytorium naszego kraju będzie mógł oczekiwać na wydanie decyzji przez wojewodę.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcam również do zapoznania się z naszą ulotką informacyjną dot. nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (link poniżej).

Zobacz także

Pobyt czasowy i praca - ulotka

Data odpowiedzi:

2014-05-26 22:35:18

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii