Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Mój chłopak jest obcokrajowcem, zameldowanym w mieszkaniu mojej cioci. Jednak mieszka w wynajętym mieszkaniu w którym wynajmujący odmówił zameldowania. Straż Graniczna odwiedziła ciocię jednak nie zastała nikogo w domu. Sąsiedzi nie rozpoznali go na zdjęciu pokazanym przez funkcjonariuszy. Co można zrobić w sytuacji gdy adres zamieszkania obcokrajowca jest inny niż adres zameldowania w razie wizyty Straży Granicznej? Czy będzie mieć z tego powodu problemy z wyrobieniem Karty Pobytu?

Odpowiedź

Dzień dobry!

Jak rozumiem, Pani chłopak stara się obecnie o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce - tak?

Odpowiadając na Pani pytanie, należy w pierwszej kolejności wskazać, że Pani chłopak nie powinien był być zameldowany w miejscu, w którym faktycznie nie mieszka. Zameldowanie to administracyjne (urzędowe) potwierdzenie pewnego stanu faktycznego, tj. zamieszkiwania pod określonym adresem. Z tego, co Pani pisze wynika natomiast, że w przypadku Pani chłopaka nie odpowiada ono rzeczywistości - nie mieszka on u Pani cioci, ale pod innym adresem.

Dlatego też, we wniosku o zgodę na pobyt czasowy Pani chłopak nie powinien był wskazywać jako miejsca zamieszkania adresu Pani cioci, lecz adres mieszkania, które aktualnie wynajmuje. Nie stanowiłoby przy tym - dla urzędu wojewódzkiego - problemu to, że nie jest tam zameldowany.

Wizyta funkcjonariuszy Straży Granicznej u Pani cioci, podczas której nie potwierdzono pobytu Pani chłopaka pod tym adresem może mieć niestety bardzo duże znaczenie dla wyniku postępowania, które się w jego sprawie toczy. Wojewoda może postawić Pani chłopakowi zarzut wprowadzenia urzędu w błąd i podania nieprawdziwych danych w złożonym wniosku. Konsekwencją może być nawet wydanie decyzji negatywnej.

Dlatego też, Pani chłopak powinien jak najszybciej wyjaśnić całą sytuację w urzędzie wojewódzkim, wskazując dlaczego wpisał do wniosku adres mieszkania Pani cioci (brak zameldowania pod rzeczywistym adresem / problemy czynione mu przez właściciela mieszkania / nieświadomość, że wpisanie danych miejsca zameldowania a nie miejsca zamieszkania może stanowić problem).


Data odpowiedzi:

2014-05-26 22:36:47

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii