Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry\r\nW dniu 2.05.2014r. cudzoziemce upłynął termin karty pobytu. Ponieważ w dniu 2 maja 2014 r. urząd nie przyjmował interesantów, urzędniczka poinformowała cudzoziemkę, że w dniu 30.04.2014 r. może ona złożyć wniosek o czasowy pobyt i będzie legalnie do czasu wydania decyzji mężowi (rezydent długoterminowy UE, nie trzeba wyjeżdżać z kraju. Tak też zrobiła. Mąż i syn otrzymali pieczątki w paszporcie a ona nie. Wszystkich trojga wnioski zostały złożone w terminie 45 dni ale kobiecie wydano w sprawie I wniosku zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania dlatego złozyła drugi. Dostała wezwanie o dołączenie dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce po 2 maja 2014 r. Nie dołączy przecież żadnych dokumentów skoro urzędnik powiedział, że przebywa legalnie w związku z łączeniem rodzin - i, że to mąż ubiega się o pobyt czasowy dla żony. Jak należy postąpić w tej trudnej sprawie. Napisali wyjaśnienie do urzędu. Nie wiem czy coś pomoże. Pomocy

Odpowiedź

Dzień dobry!

Sytuacja Pani znajomej jest dość trudna. Jeśli w urzędzie wojewódzkim rzeczywiście przekazano jej, że złożenie wniosku o zezwolenie na zamieszkanie 30 kwietnia (na kilka dni przed upływem ważności poprzedniej karty pobytu) spowoduje, że jej pobyt w naszym kraju w okresie postępowania będzie legalny, wprowadzono ją w błąd. W tym przypadku zastosowanie miała "stara" ustawa o cudzoziemcach, z której wynikał obowiązek złożenia wniosku na 45 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu lub wizy.

Jeśli natomiast chodzi o postępowanie, które obecnie się toczy wobec Pani znajomej (jak rozumiem wniosek został przez nią złożony już po 2 maja 2014 r. - czy tak?) bardzo ważne jest, aby Pani określiła o jakie konkretne zezwolenie na pobyt czasowy (na jakiej podstawie) ubiega się Pani znajoma, od tego bowiem zależy czy jej nieudokumentowany pobyt będzie powodował po stronie organów administracji obowiązek wydania decyzji negatywnej.

Proszę pamiętać, że nawet w takim przypadku, po uzyskaniu przez jej męża zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, Pani znajoma będzie mogła - nawet w okresie pobytu "już" niezgodnego z prawem - skutecznie złożyć wniosek o pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną.


Data odpowiedzi:

2014-07-06 17:43:45

Komentarze

2014-07-19 15:05
Aby usunąć, wpisz hasło:

Czy na pewno będzie mogła złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną podczas nielegalnego pobytu? (art. 164 ustawy o cudzoziemcach) czy podstawą nie są inne okoliczności i życie rodzinne? (art. 187 ust. 6)?

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii