Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Witam. KARTA STAŁEGO POBYTU. Urodziłam się 28.06.1993 r na Ukrainie od 20.07.2007 r przebywam w Polsce na kartach pobytu. do 18 roku życia byłam na karcie pobytu czasowego na podstawie prawnej "łączenie rodzin" po 18r życia do dnia 20.01.2014 r byłam na karcie na podstawie prawnej na naukę. W lutym 2014r otrzymałam kartę pobytu czasowego na podstawie prawnej - praca (+ nauka ) Jestem w Polsce już 7 lat, skończyłam tu gimnazjum, technikum, zdałam maturę. Pracuję, płacę podatki. Chcę wziąć kredyt, kupić mieszkanie, wziąć niedługo (za ok 2-3 lata) ślub z polakiem. Chcę tu urodzić dzieci polskie. Czy jest szansa abym dostała kartę stałego pobytu ? Teraz? Jak najszybciej się da. Nie chodzi mi o wzięcie ślubu i czekanie 3 lata. Chodzi mi o to by zdobyć tą kartę jak najszybciej, właśnie dlatego, że chcę kupić mieszkanie. Czy jest jakaś podstawa prawna abym już teraz starała się o udzielenie pobytu stałego? Proszę o pomoc ! Dziękuję, Ioanna.

Odpowiedź

Dzień dobry!

Odpowiadając na Pani pytanie - w chwili obecnej prawo polskie przewiduje dwie formy zezwolenia na bezterminowy pobyt w Polsce:

1) zezwolenie na pobyt stały (dawne: zezwolenie na osiedlenie się);
2) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

Jeżeli chodzi o możliwość uzyskania przez Panią pierwszego z tych zezwoleń, tzn. zezwolenia na pobyt stały, jedyną drogą do uzyskania takiej decyzji (o ile nie posiada Pani polskiego pochodzenia) jest - jak Pani wskazała - zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim. Aby jednak następnie na tej podstawie skutecznie starać się o prawo stałego pobytu, musiałaby Pani pozostawać w takim związku co najmniej przez 3 lata.

Jeśli chodzi zaś o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, musiałaby Pani wykazać przed wojewodą, że przebywa Pani w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 5 lat (niestety, okres nauki nie jest w tym wypadku uwzględniany) i przez co najmniej 3 lata poprzedzające złożenie wniosku posiadała Pani stabilne i regularne źródło dochodu.

Oznacza to zatem, że w każdym z tych dwóch przypadków nie może Pani w chwili obecnej skutecznie ubiegać się o bezterminowe prawo pobytu w naszym kraju.

Myślę natomiast, że warto, aby Pani pamiętała, że nie ma przeszkód, aby wystąpiła Pani do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego, powołując się na ten stosunkowo długi już w Pani przypadku okres pobytu w Polsce, integrację z polskim społeczeństwem, dążenie do pozostania tu na stałe. Oczywiście, Prezydent może przychylić się do Pani wniosku, może też go odrzucić (nie wiążą go w tym zakresie żadne ustawowe warunki), natomiast jest to w zasadzie jedyna droga do "przyspieszenia" Pani starań o prawo pobytu stałego w Polsce (ale już nie jako cudzoziemka, lecz jako obywatelka polska).


Data odpowiedzi:

2014-05-20 17:46:11

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii