Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry! Jestem obywatelką Rosji, studentką ostatniego roku w Polsce (Licencjat). Mam kartę tymczasowego pobytu, która jest ważna do 30.09.14. Czy mogę po ukończeniu studiów składać dokumenty na kartę pobytu na okres jednego roku w celu poszukiwania pracy w Polsce i jak mogę udowodnić stabilne i regularne źródło dochodu, (co to może być, jeżeli na razie nie mam pracy), jakie dokumenty muszę przedstawić (czy może to być wyciąg z rachunku bankowego jak podczas studiów)? Dziękuję!

Odpowiedź

Dzień dobry!

Tak, w momencie ukończenia przez Panią studiów licencjackich uzyska Pani status absolwentki polskiej uczelni i tym samym - jako absolwentka - będzie Pani mogła wystąpić do wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu poszukiwania pracy. Ustawa o cudzoziemcach nie wskazuje w żadnym miejscu, iż o takie zezwolenie mogą się starać, np. jedynie absolwenci studiów magisterskich.

Jeżeli chodzi natomiast o spełnienie wymogu posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu - dokumentem potwierdzającym taki fakt może być, np. decyzja o przyznaniu stypendium albo umowa renty zawarta przez Panią z rodzicami. Przedstawienie wojewodzie jedynie wyciągu z rachunku bankowego (wykazanie posiadanych oszczędności) będzie niestety niewystarczające.


Data odpowiedzi:

2014-05-20 18:53:42

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii