Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

W Polsce mieszkam od 18 lat ( od 6 roku zycia). W lipcu kończy sie karta pobytu: pod koniec czerwcu konczy sie moja umowa o prace, a w lipcu bedzie obrona pracy dyplomowej.Do lipca nie uda mi sie znaleźć nowej pracy.Na jakiej podstawie można złożyć wniosek o kolejna karte pobytu? Czy moge złozyć wniosek o wydanie zezwolenia ze wzgledu na inne okolicznosci argumentujac, ze a) wiekszosc swojego zycia mieszkam w Polsce wraz z rodzina moi rodzice posiadaja stały pobyt i własne mieszkanie w ktorym jestem zameldowana,a moje rodzenstwo posiada juz obywatelstwo polskie b) jestem absolwentka polskich szkoł publicznych, a w lipcu koncze studia, po ktorych bede szukac kolejnej pracy Czy na podstawie nowych przepisów nadal trzeba będzie przedstawić środki na utrzymanie przez okres przebywania w Polsce?

Odpowiedź

Dzień dobry! Chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby w Pani przypadku złożenie kolejnego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w oparciu o fakt ukończenia przez Panią studiów i zamiar poszukiwania pracy. Nowa ustawa o cudzoziemcach pozwala, aby osoba, która jest absolwentem polskiej uczelni (w Pani przypadku stanie się to w lipcu) przedłużyła swój pobyt w naszym kroju o kolejny rok w celu poszukiwania tu zatrudnienia.

Niestety, ustawa wymaga jednocześnie, aby cudzoziemiec starający się o takie zezwolenie wykazał, że będzie posiadał przez ten kolejny rok pobytu w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu. Jest to o tyle trudne, że taka osoba dopiero poszukuje pracy. Warto natomiast pamiętać, że potwierdzić posiadanie takiego dochodu można, np. przedstawiając wojewodzie umowę renty zawartą z rodzicami.

Oczywiście, może Pani równolegle wskazać w uzasadnieniu wniosku więzi rodzinne łączące Panią z rodzicami, rodzeństwem, które powodują chęć pozostania w Polsce, niemniej - z uwagi na fakt, że jest Pani już osobą pełnoletnią - nie będzie Pani mogła skorzystać z instytucji, tzw. "łączenia rodzin". Pani wniosek mógłby zostać natomiast uznany za oparty na "innych podstawach" uzasadniających pobyt cudzoziemca na terytorium RP.

Myślę też, że warto, aby zastanowiła się Pani nad złożeniem do Prezydenta RP wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.

Fakt, iż mieszka Pani w naszym kraju już od 18 lat, Pani integracja z polskim społeczeństwem, ukończenie tu studiów, nabycie polskiego obywatelstwa przez rodzeństwo mogą przekonać Prezydenta, że powinna Pani niejako w trybie "przyspieszonym" uzyskać obywatelstwo polskie. Oczywiście należy pamiętać, że Prezydent nie jest w tym zakresie związany żadnymi ustawowymi warunkami - może zarówno przychylić się do takiego wniosku, jak i go odrzucić, natomiast warto jednocześnie mieć na uwadze, że nawet w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia, w żaden sposób nie komplikuje to Pani sytuacji prawnej.


Data odpowiedzi:

2014-05-20 18:55:59

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii