Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry Państwu, jestem pod wrażeniem Państwa wiedzy i orientacji w przepisach. Chciałam zapytać, jakie dalsze kroki powinien podjąć cudzoziemiec, któremu w dniu 2.05.2014 r. kończy się karta pobytu (obecnie trwa procedura uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE), wniosek został złożony w terminie do 45 dni. Termin decyzji został wyznaczony dopiero na I poł. czerwca. Gdyby okazało się, że dostanie odmowę to co wówczas należy zrobić. 2 maja 2014 r. będzie już obowiązywała nowa ustawa ale jak wygląda jego dalszy legalny pobyt w Polsce, minie przecież ostatni dzień jego legalnego pobytu.

Odpowiedź

Jeśli wniosek został złożony w terminie 45 dni, jak Pani wspomina, to znaczy, że cudzoziemcowi przysługuje tzw. stampila - stempel w paszporcie, który zalegalizuje pobyt do czasu zakończenia procedury. W dniu 2 maja część Urzędów Wojewódzkich nie pracowała, według naszej wiedzy. 5 maja, w poniedziałek, opisany cudzoziemiec powinien zwrócić się do Urzędu, który zajmuje się jego wnioskiem, aby otrzymać tę stampilę. Warto wcześniej zadzwonić i ustalić, gdzie się po nią konkretnie zgłosić.

Jeśli decyzja w sprawie zezwolenia będzie odmowna - warto pamiętać, że cudzoziemcowi przysługuje prawo odwołania od decyzji w tej sprawie. Informacja o trybie odwołania i terminie, w którym można je złożyć, będzie zawarta w decyzji, na końcu.

Gdyby procedura nadal się przedłużała - cudzoziemiec dotrzymawszy terminu złożenia wniosku ma prawo do stempla, który zalegalizuje jego pobyt w Polsce do czasu, gdy zostanie w jego sprawie wydana ostateczna decyzja administracyjna. Stempel przysługuje więc także na czas rozpatrywania odwołania.

Dziękujemy za komplement. Staramy się być możliwie pomocni ;-)


Data odpowiedzi:

2014-05-03 22:42:14

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii