Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mój partner jest Ukraińcem ja Polką. W Polsce przebywa na karcie czasowego pobytu oraz posiada zezwolenie na pracę w danej firmie. Jak weźmiemy ślub to czy dostanie zezwolenie na pobyt stały oraz czy będzie mógł pracować w każdej firmie w Polsce?

Odpowiedź

Po ślubie Pani partner będzie mógł w pierwszej kolejności wystąpić o kartę pobytu czasowego (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony), wydaną na innej podstawie (na podstawie małżeństwa z obywatelką RP). Taka karta da Pani mężowi prawo do podejmowania zatrudnienia bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia - będzie więc mógł pracować u różnych pracodawców, którzy zaoferują mu zatrudnienie.

O zezwolenie na osiedlenie się, czyli prawo stałego pobytu w Polsce, mąż będzie mógł natomiast ubiegać się po 3,5 latach trwania małżeństwa, jeśli 2 lata z tego czasu będzie nieprzerwanie przebywał w Polsce. Termin 'nieprzerwanie' zgodnie z polskimi przepisami dopuszcza krótkie wyjazdy, byle nie przekroczyły 10 miesięcy w ciągu tych dwóch lat, a żaden z wyjazdów nie był dłuższy niż 6 miesięcy.


Data odpowiedzi:

2009-10-12 11:49:53

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii