Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Jestem Ukraińcem, mam kartę czasowego pobytu w Polsce. Chcę zaprosić matkę z Ukrainy na odwiedziny. Więc pytanie czy uprawnia mnie karta czasowego pobytu do możliwości wysyłania zaproszenia dla matki? Dziękuję

Odpowiedź

Dzień dobry!

Jeśli przebywa Pan w Polsce co najmniej do 5 lat, a Pana pobyt w naszym kraju był tym okresie legalny i nieprzerwany (tzn. jeśli nie wyjeżdżał Pan z Polski na dłużej niż łącznie 10 miesięcy, a żadna z podróży nie trwała dłużej niż pół roku), może Pan samodzielnie wystąpić do wojewody o wpisanie zaproszenia dla mamy do ewidencji zaproszeń.

Ustawa o cudzoziemcach wskazuje, że z takim wnioskiem może do wojewody wystąpić:
- obywatel polski,
- cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały albo zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
- każdy inny cudzoziemiec, jeżeli przebywa w Polsce legalnie co najmniej od 5 lat.

Jeśli nie spełnia Pan żadnego z tych warunków - niestety nie może Pan wystawić zaproszenia.

Żeby zarejestrować to zaproszenie będzie Pan musiał wykazać, że ma Pan środki na utrzymanie mamy podczas pobytu, oraz ma możliwość jej czasowego zameldowania (w mieszkaniu własnym, wynajmowanym (wtedy potrzebna zgoda właściciela na meldunek), albo w hotelu).

Procedura rejestracji zaproszenia w Urzędzie trwa 30 dni.


Data odpowiedzi:

2014-06-23 22:52:48

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii