Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Mam znajomego (23 lata) który przebywa w Polsce już ponad 7 lat. Rodzice się nim nie interesują i nie interesowali. nie ma żadnych wyrobionych dokumentów przez pare lat. Ojciec już nie żyje matka ma kartę pobytu. nie utrzymuja ze sobą kontaktu. Ma dwu letnie dziecko z polką, ale dawno już z nią nie żyje i nie miał ślubu. Płaci regularnie alimenty, pracuje. co ma teraz zrobić? jakie dokumenty wyrobić? gdzie? jaki koszt? jaki pierwszy krok?

Odpowiedź

Dzień dobry!

Sytuacja Pani znajomego jest rzeczywiście bardzo trudna. Podstawowym problemem jest w jego przypadku oczywiście - prawdopodobnie już wieloletni - nieudokumentowany pobyt. Zgodnie z polskim prawem pobyt na terytorium RP bez wymaganych dokumentów (wizy, karty pobytu):

1) stanowi wykroczenie,
2) jest podstawą do wydania cudzoziemcowi decyzji o zobowiązaniu do powrotu (dawniej: decyzja o wydaleniu),
3) uniemożliwia skuteczne złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (w takim przypadku wojewoda zobowiązany jest do wydania decyzji odmownej).

Innymi słowy, Pani znajomemu grozi szereg poważnych konsekwencji prawnych.

Najlepszym rozwiązaniem jego sytuacji wydaje się przygotowanie i skierowanie do właściwego organu Straży Granicznej (komendant placówki albo oddziału SG właściwy ze względu na miejsce pobytu) prośby o rozważenie możliwości wszczęcia postępowania o udzielenie mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

W piśmie do Straży Granicznej Pani znajomy powinien wskazać wszystkie okoliczności dotuczące jego dotychczasowego pobytu w Polsce, powołać się na posiadanie dziecka, utrzymywane z nim kontakty, przedstawić powstałe więzi społeczne łączące go z Polską (przyjaźnie, praca itp.).

Taki krok nie gwarantuje, że zgoda na pobyt ze względów humanitarnych zostanie mu udzielona (Straż Graniczna będzie w toku postępowania ustalać czy życie prywatne i rodzinne prowadzone przez Pani znajomego powinno przeważyć nad faktem jego dotychczasowego nieudokumentowanego pobytu). Pani znajomy musi jednak pamiętać, że niepodjęcie żadnych działań, w praktyce oznacza, że w każdym momencie (np. po rutynowej kontroli dokumentów) może zostać zatrzymany i następnie - w drodze decyzji - zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski.

W opisanej sytuacji mogą też być istotne inne okoliczności, które znacząco zmienią sytuację - na przykład, jeśli ojciec chłopaka miał polskie obywatelstwo - on sam także może je mieć i wówczas brak dokumentów nie będzie miał tak poważnych konsekwencji.

Zachęcamy więc, aby chłopak skontaktował się z jedną z polskich organizacji pozarządowych, które udzielają bezpłatnych porad prawnych cudzoziemcom w różnych sytuacjach. Polecamy na przykład Helsińską Fundację Praw Człowieka lub Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Dopiero dokładna analiza jego sytuacji pozwoli ustalić, jakie wyjście będzie najlepsze.


Data odpowiedzi:

2014-06-23 22:57:49

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii