Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

witam, jestem obywatelką Ukrainy i posiadałam kartę czasowego pobytu na terytorium Polski do 15 maja 2014r. ze względu na pracę. Chciałabym starać się o przedłużenie pobytu ze względu na pracę, ale niestety rok temu upłynął termin ważności mojego paszportu. Dzwoniłam do konsulatu, ale powiedziano mi, iż nie wyrobią mi paszportu ani też nie przedłużą w konsulacie i muszę jechać w tym celu na Ukrainę. Nie mam możliwości wyjazdu na Ukrainę, a poza tym gdybym nawet wyjechała, to i tak nie zdążę z wyrobieniem nowego paszportu i złożeniem wniosku o przedłużenie pobytu w terminie. Jakie kroki muszę podjąć w obecnej sytuacji. Bardzo proszę o odpowiedź!!!

Odpowiedź

Dzień dobry!

W Pani sytuacji najważniejsze jest w tym momencie niewątpliwie jak najszybsze uzyskanie nowego paszportu. Niestety, będzie Pani musiała wziąć w tym celu urlop w pracy i - na podstawie wydanego przez konsulat paszportu tymczasowego - wyjechać na Ukrainę i tam dopełnić wszystkich formalności.

Zdaję sobie sprawę, że może Pani nie zdążyć wrócić do Polski (już z nowym paszportem) przed 15 maja 2014 r., stąd powinna Pani wziąć ze sobą wszystkie dokumenty, które pozwolą polskiemu konsulowi na wydanie Pani wizy pracowniczej, w szczególności - decyzję o przedłużeniu zezwolenia na pracę.

Proszę się nie obawiać - jeżeli chodzi o starania o uzyskanie w przyszłości (w Pani przypadku - najprawdopodobniej za kilka lat) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (pobyt stały) w Polsce, ten pobyt na podstawie wizy będzie traktowany dokładnie tak samo, jak Pani dotychczasowy pobyt na podstawie karty pobytu. Łącznie będzie Pani musiała wykazać 5-letni, nieprzerwany pobyt w Polsce.

Warto natomiast, aby w przyszłości nigdy nie dopuściła Pani do takiej sytuacji, że upływa ważność polskiej karty pobytu, Pani paszport jest zaś od wielu miesięcy przeterminowany. Powstają wówczas problemy, których mogłoby nie być, gdyby dopełnić wszystkich formalności "na czas", tzn. wymienić paszport niezwłocznie po utracie ważności przez poprzedni taki dokument.


Data odpowiedzi:

2014-04-07 12:06:59

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii