Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mam znajomą z Ukrainy niedługo kończy się jej termin karty pobytu. Rodzaj wydanego zezwolenia - osiedlenie się. Niestety miała w sądzie sprawę musiała zapłacić grzywnę. Nie chce powiedzieć dokładnie o co chodziło. Mam pytanie czy sąd powiadamia odpowiedni urząd,że miała w/w sprawę i czy może zaważyć to na jej dalszym pobycie w Polsce? Czy Wojewoda przedłuży jej pobyt?

Odpowiedź

Dzień dobry! Zezwolenie na osiedlenie się, które uzyskała Pana/Pani znajoma udzielane jest bezterminowo. Oznacza ono, że znajoma posiada w Polsce prawo stałego pobytu.

Fakt, że karta pobytu została jej wydana na 10 lat nie jest spowodowane tym, że tylko przez te 10 lat może ona przebywać w Polsce. Chodzi po prostu o zmiany w wyglądzie zewnętrznym, które powodują konieczność aktualizacji fotografii w dokumencie tożsamości, którym jest właśnie karta pobytu.

Można powiedzieć, że wymiana przez cudzoziemca, któremu udzielono w Polsce zezwolenia na osiedlenie się karty pobytu jest bardzo zbliżona do wymiany przez obywateli polskich ich dowodów osobistych. Musimy wymienić taki dokument, ale nawet gdybyśmy tego nie zrobili, nie spowodowałoby to utraty obywatelstwa polskiego.

Jeśli chodzi o kwestię grzywny, którą zasądzono Pana/Pani znajomej i którą znajoma uiściła - nie powinno to mieć wpływu na prawo dalszego pobytu tej osoby w Polsce. Co prawda, istnieje możliwość cofnięcia udzielonego cudzoziemcowi zezwolenia na osiedlenie się, ale jedynie wówczas, gdy jego dalszy pobyt zagrażałby obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwa albo porządkowi publicznemu.

Wszystko oczywiście zależy od tego, za jaki czyn ukarano Pana/Pani znajomą grzywną (za wykroczenie? za przestępstwo? za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe?), niemniej wydaje mi się, że zasądzona kara (jedynie grzywna) wskazuje, że nie był to czyn na tyle poważny, aby jego popełnienie powodowało pozbawienie Pani/Pana znajomej prawa stałego pobytu w Polsce.


Data odpowiedzi:

2014-04-07 12:08:35

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii