Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam! Proszę o pomoc. Mieszkam w Warszawie. Mam stały pobyt, za 4 mies. urodzę dziecko. I chciałabym się dowiedzieć czy dziecko mogę rejestrować w Polsce czy mam jechać do Kijowa (tam mieszkałam)? I czy dziecko tez będzie mieć stały pobyt? Z góry dziękuję!

Odpowiedź

Dzień dobry!

To, gdzie (w Polsce czy na Ukrainie) zostanie sporządzony akt urodzenia Pani dziecka (rejestracja) zależy tylko od tego, gdzie się ono urodzi. Nie ma żadnych przeszkód, aby urodziła Pani w Polsce, tu uzyskała dla dziecka akt urodzenia i następnie jedynie zgłosiła ten fakt władzom ukraińskim w celu uzyskania dla dziecka paszportu.

Niezależnie od tego, gdzie Pani dziecko przyjdzie na świat, będzie miało prawo do uzyskania w Polsce - tak, jak Pani - zezwolenia na pobyt stały.

Musi Pani jednak wiedzieć, że nie stanie się to automatycznie - konieczne będzie złożenie przez Panią odpowiedniego wniosku do urzędu wojewódzkiego. W chwili obecnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają prace nad formularzem takiego wniosku (1 maja zmienia się ustawa o cudzoziemcach, dlatego opracowywane są nowe wzory dokumentów). Po zakończeniu tych prac, formularz powinna Pani znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub w Urzędzie Wojewódzkim.

Zobacz także

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Data odpowiedzi:

2014-03-31 21:52:09

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii