Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Witam.Mój chłopak pochodzi z Iranu ale posiada już obywatelstwo polskie.W Polsce przebywa jego brat od trzech lat, właśnie stara się o przedłużenie zezwolenia na kolejne dwa lata. Obydwoje pracują i wynajmują mieszkanie. Chcą zaprosić do siebie swojego trzeciego brata. Jakie muszą spełniać warunki aby go zaprosić?Koszty utrzymania, o których jest mowa w ustawie, jakiej muszą być wysokości na miesiąc?Czy wystarczy, że będzie odpowiednia wpłata na koncie czy pit37 jest bardzo potrzebny?Mój chłopak jest zarejestrowany na 1/4 etatu z najniższej.... natomiast jego brat na 2000 brutto. Jak to zrobić aby trzeci brat przyjechał i mogli się spotkać.Nie widzieli się 14 lat....Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Odpowiedź

Dzień dobry!

W opisanym przez Panią przypadku, dzięki posiadanemu już obywatelstwu polskiemu, zapraszającym może być Pani chłopak.

Jako że osobą zapraszaną byłby jego brat, Pani chłopak powinien wykazać, że na każdy miesiąc pobytu brata w Polsce będzie posiadał co najmniej 200 zł dla siebie oraz na każdą osobę, która pozostaje (będzie pozostawać) na jego utrzymaniu. Ta kwota wynika z rozporządzenia wydanego do "nowej" ustawy o cudzoziemcach.

Innymi słowy, jeśli Pani chłopak zarabia 400 zł brutto (1/4 najniższego minimalnego wynagrodzenia), jego dochody nie będą wystarczające do wykazania, że będzie w stanie pokryć koszty pobytu brata w Polsce. Jeżeli jednak Pani chłopak posiada oszczędności, które mógłby przedstawić urzędowi wojewódzkiemu (wyciąg z rachunku bankowego, lokaty), być może uda mu się spełnić, tzw. kryterium dochodowe.

Warto jednak pamiętać, że starając się o zarejestrowanie zaproszenia w urzędzie wojewódzkim należy także wykazać, że zapraszający będzie w stanie pokryć koszty ew. podróży powrotnej zapraszanego do kraju pochodzenia - jeśli chodzi o kraje spoza Europy, jest to obecnie kwota 2500 zł.

Brat Pani chłopaka, który również przebywa w Polsce może wspomóc Pani chłopaka wyłącznie finansowo - ponieważ przebywa w Polsce dopiero od trzech lat, nie może samodzielnie zaprosić swego brata z Iranu do naszego kraju. Taka możliwość pojawi się dopiero, kiedy minie 5 lat jego legalnego pobytu w Polsce.

Jeśli chodzi o samą procedurę, aby rozpocząć starania o wpisanie zaproszenia do ewidencji prowadzonej przez wojewodę, Pani chłopak powinien złożyć w urzędzie wypełniony wniosek (formularz w załączniku) i dokumenty o środkach finansowych na pobyt brata w Polsce oraz umowę najmu, zgodę właściciela na zamieszkanie przez brata Pani chłopaka w zajmowanym przez niego mieszkaniu i kopię aktu własności.

Pobierz pliki

Zaproszenie - wniosek.pdf (371.04 kB)

Data odpowiedzi:

2014-07-04 23:29:56

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii