Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

jestem w tej chwili w polsce,mam multi wize szengen waznąm 59 dni,pochdze z ukrainy.na ukrainie nie mam nikogo,w polsce mam jedynom siostre i bardzo chtjal by pozostac w polsce i legalnie pracowac i mieszkac,zalożyc rodzine.jak mam prszedluzyc sobie wize,niechce wyjezac na ukraine,boje sie ze nie prszedluzam mi wize.jak to zalatwic bez wyjazdu na ukraine???

Odpowiedź

Dzień dobry!

Przedłużenie Pani pobytu w Polsce może nastąpić:
1) albo poprzez uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie (pobyt czasowy),
2) albo poprzez przedłużenie wizy.

Odnosząc się po kolei do każdej z tych możliwości:

1) Jeżeli chce Pani pozostać w Polsce na dłużej (docelowo - na stałe) powinna Pani złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie w naszym kraju (formularz wniosku w załączniku).

Podstawą do wydania takiego zezwolenia może być nauka, studia w Polsce, chęć wykonywania tu pracy (co do zasady, konieczne jest w tym przypadku wcześniejsze uzyskanie zezwolenia na pracę), również więzi rodzinne.

W Pani przypadku (osoby pełnoletniej), która ma w Polsce siostrę, nie mogłaby Pani niestety skorzystać z procedury "łączenia rodzin" (dotyczy ona jedynie małżonka i dzieci cudzoziemca). Nie zmienia to faktu, że taka podstawa (pobyt z bliskim krewnym) mogłaby - ale nie musiałaby - być uznana przez wojewodę za "inną okoliczność", uzasadniającą Pani pobyt w Polsce.

Musi Pani jednakże pamiętać, że koniecznym warunkiem wydania decyzji pozytywnej byłoby wykazanie przez Panią, że posiada Pani w Polsce stabilny i regularny dochód (np. stypendium, umowa renty podpisana z Pani siostrą, czynsz najmu mieszkania pozostawionego przez Panią na Ukrainie), ubezpieczenie medyczne i tytuł prawny do lokalu w Polsce (np. wpisanie Pani do umowy najmu zawartej przez siostrę).

Wniosek do wojewody powinna Pani złożyć najpóźniej wówczas, gdy pozostanie Pani "do wykorzystania" jeszcze 45 dni pobytu w Polsce. W przeciwnym razie, nie otrzyma Pani stempla potwierdzającego złożenie wniosku i - jeśli decyzja nie zostanie wydania przed upływem tych 45 dni - będzie Pani musiała wyjechać z Polski i na oczekiwać na wydanie decyzji Ukrainie.

Gdyby jednak "spóźniła się" Pani ze złożeniem wniosku, rozwiązaniem mogłoby być złożenie wniosku o przedłużenie wizy (równolegle do toczącego się postępowania o zezwolenie na pobyt czasowy). Taki wniosek, należy jednak złożyć najpóźniej na 3 dni przed "wykorzystaniem" przez Panią całego dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce na podstawie wizy.

2) Jeśli chodzi o przedłużenie wizy Schengen - taka możliwość istnieje, ale trzeba pamiętać, że jest ona wyjątkiem od reguły. Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec jest już w Polsce i chce ten pobyt przedłużyć, powinien ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, a nie o przedłużenie wizy.

Warto jednak, żeby Pani wiedziała, że obecnie - w związku z aktualną sytuacją na Ukrainie - wojewodowie przymują, że istnieją podstawy, aby przedłużać wizy obywatelom Ukrainy, którzy obawiają się powrotu do kraju.

Pobierz pliki

Pobyt czasowy - wniosek (379.00 kB)

Data odpowiedzi:

2014-03-26 11:27:44

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii