Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. W lipcu tego roku zawarłam związek małżeński z obywatelem Nigerii. Ślub odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sewilli (Hiszpania). Mój mąż zlożył wniosek o wydanie karty czasowego pobytu w UE, ale nie wiadomo, czy dostanie kartę przed Świętami Bożego Narodzenia, a chcielibyśmy spędzić Świeta z rodzicami w Polsce. Czy w takim wypadku istnieje możliwość uzyskania wizy z polskiego konsulatu w Hiszpanii na czas wyjazdu do Polski? Czy po zawarciu małżeństwa w Hiszpanii możliwe jest osiedlenie się na stałe w Polsce? Z góry dziekuję za odpowiedź.

Odpowiedź

Jeśli tylko Pani mąż posiada ważny paszport, jak najbardziej może ubiegać się o polską wizę na czas wizyty w Polsce.

Proponuję kontakt z najbliższą Ambasadą czy konsulatem RP, aby dowiedzieć się o dokumenty potrzebne do złożenia wniosku. Z reguły należy do niego dołączyć kopię aktu małżeństwa potwierdzoną notarialnie, niektóre Ambasady będą wymagały, aby napisała Pani dla męża zaproszenie. Praktyka Ambasad w tej dziedzinie, jak wynika z informacji od internautów, nieco się różni. Trzeba po prostu zapytać o wymogi tam, gdzie będą Państwo składać wniosek.

Jeśli planują Państwo wspólne życie w Polsce, warto 'umiejscowić' państwa akt małżeństwa, czyli wpisać Państwa związek do polskich ksiąg. Bez tego, państwa małżeństwo nie będzie w Polsce uważane za ważne.

W sprawie osiedlenia się na stałe w Polsce - jest to możliwe. Małżonkowie obywateli RP mają możliwość ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (kartę pobytu czasowego) w Polsce. Takie zezwolenie jest wydawane na okres do dwóch lat z możliwością przedłużenia. Później, mąż będzie mógł wnioskować o zezwolenie na osiedlenie się (pobyt stały). Uzyskanie obu kart zależy jednak od faktu zamieszkania w Polsce. Konieczne do złożenia wniosków o wymienione zezwolenia jest też zameldowanie w Polsce

Więcej informacji na temat procedury uzyskania kart pobytu w Polsce - w załączniku. Są to informacje Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Z wyjątkiem adresu na składanie wniosku, wszystkie pozostałe informacje są ważne na terytorium całej Polski. Wniosek należy zawsze składać do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Zobacz także

pobyt czasowy
pobyt stały

Data odpowiedzi:

2009-10-07 10:53:54

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii