Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, chciałabym się dowiedzieć, czy przysługuje zwrot 340 złotych, jeżeli decyzja o zamieszkaniu na czas oznaczony była negatywna?\r\n\r\nTe pieniądze wpłacało się przy składaniu wniosku, \r\nJoanna

Odpowiedź

Dzień dobry!

Tak, opłata skarbowa (w Pani przypadku - 340 zł) podlega zwrotowi, jeśli zezwolenie, którego dotyczył wniosek, nie zostało udzielone.

Z wnioskiem o zwrot dokonanej opłaty powinna się Pani zwrócić do urzędu miasta właściwego dla siedziby wojewody, który odmówił udzielenia Pani zezwolenia na zamieszkanie.

Na stronach internetowych urzędów miejskich zwykle można znaleźć formularze wniosku. Zawsze powinien on zawierać Pani dane osobowe, adres zamieszkania, wskazanie w związku z jakim postępowaniem dokonała Pani opłaty (przed którym wojewodą się toczyło, jaki był numer sprawy, kiedy została wydana decyzja negatywna) oraz w jaki sposób chciałaby Pani odzyskać wpłaconą kwotę (przekazem pocztowym / poprzez wpłatę na Pani konto / odebrać w kasie urzędu miasta). Do wniosku należy również dołączyć dowód opłaty, o której zwrot Pani się ubiega.


Data odpowiedzi:

2014-03-21 21:25:18

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii