Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. mam takie pytania. 1. jestem studentką ostatniego roku studiów niestacjonarnych.Mam kartę pobytu ważną do końca lipca. Następną kartę chcę otrzymać na podstawie umowy o pracy. dla tego jak rozumiem muszę otrzymać zezwolenie na pracę. jak wygląda procedura otrzymania takiego zezwolenia? i za ile dni muszę złożyć wniosek o legalizacji pobytu? 2. Także przeczytałam że po 5 latach nieprzerywanego pobytu w Polsce mogę starać się o kartę pobytu rezydenta długoterminowego WU. jak liczy się ten czas? i czy wyjazd w ramach wymiany studenckiej erasmus do innego kraju UE liczy się jak przerwa w pobycie? dziękuję z góry. Pozdrawiam.

Odpowiedź

Dzień dobry! Odpowiadam na Pani pytania kolejno:

1) W związku z faktem, że posiadana przez Panią obecnie karta pobytu traci ważność dopiero w lipcu, będzie Pani mogła ubiegać się o jedno zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce, nie zaś - jak było dotychczas - o dwa oddzielne zezwolenia. Taką możliwość wprowadza nowa ustawa o cudzoziemcach, która wejdzie w życie już 1 maja 2014 r.

Całe postępowanie w sprawie o uzyskanie takiego zezwolenia będzie się toczyło się przed wojewodą (w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na Pani miejsce zamieszkania).

Pierwszym krokiem musi być oczywiście faktyczne znalezienie przez Panią pracodawcy, który następnie będzie musiał przeprowadzić w powiatowym urzędzie pracy, tzw. "test rynku pracy" - sprawdzenie czy na dane stanowisko nie ma kandydatów spośród poszukujących pracy Polaków, cudzoziemców z prawem stałego pobytu. Pozytywny wynik takiego testu pozwoli Pani na złożenie wniosku.

Oczywiście, można złożyć wniosek o zezwolenie również wcześniej - jeszcze przed uzyskaniem wyniku testu rynku pracy, ale należy się liczyć z tym, że urząd wojewódzki wezwie wówczas Panią do niezwłocznego nadesłania takiego dokumentu. Dlatego warto już teraz (a na pewno w maju, czerwcu) zaczęła Pani rozglądać się za interesującymi Panią ofertami pracy.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może Pani złożyć nawet w ostatnim dniu ważności karty pobytu - to również bardzo pozytywna zmiana, która wprowadzi nowa ustawa o cudzoziemcach.

2) To prawda, po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu w Polsce, cudzoziemiec może się starać o uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Niestety, w Pani przypadku - ze względu na fakt, że była Pani studentką studiów niestacjonarnych - do tego 5-letniego okresu nie będzie można wliczyć Pani pobytu w Polsce w czasie studiów. Innymi słowy, dopiero od uzyskania przez Panią kolejnej karty pobytu rozpocznie się wymagany 5-letni okres pobytu wymagany do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Jeśli chodzi natomiast o to, co oznacza termin "nieprzerwany" - w ciągu najbliższych 5 lat nie powinna Pani opuścić Polski na dłużej niż w sumie 10 miesięcy, przy czym jednorazowy wyjazd z naszego kraju nie powinien być też dłuższy niż 6 miesięcy. Innymi słowy, będzie Pani mogła wyjechać z Polski każdego roku średnio na 2 miesiące, natomiast nigdy na dłużej niż pół roku.


Data odpowiedzi:

2014-03-21 21:35:15

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii