Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Dziś złożyłam wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony ale nie dotrzymałam wymaganego terminu (45 dni przed ukończeniem poprzedniej karty pobytu) spóźniłam się 1 dzień i muszę wiedzieć, czym to może skutkować? Powiedziano mi że powinnam złożyć wniosek o przyspieszony proces rozpatrzenia mojej sprawy ale nie bardzo wiem jak mam sformułować to na piśmie. Proszę o radę :) Pozdrawiam

Odpowiedź

Koniecznie powinna Pani napisać takie pismo - to ma być oficjalny list, w którym prosi Pani o rozpatrzenie wniosku w terminie Pani obecnego legalnego pobytu w Polsce (karty pobytu albo wizy). W liście trzeba wskazać tę datę.

Pani wniosek o zezwolenie będzie rozpatrywany mimo tego opóźnienia, ale co do zasady czas 45 dni nie wystarcza na zakończenie sprawy. Wtedy czas obecnej wizy lub zezwolenia wygaśnie, zanim uzyska Pani to zezwolenie, o które się Pani teraz ubiega.

Dotrzymanie terminu 45 dni powoduje, że w dniu, gdy obecna wiza cudzoziemca wygasa, a sprawa o nowe zezwolenie się nie skończyła dostaje on/ona stempel w paszporcie, który daje prawo do dalszego pobytu w Polsce. Przegapienie tego terminu skutkuje tym, że takiego stempla Pani nie dostanie. Innymi słowy, gdy Urząd nie zdąży wydać Pani zezwolenia, będzie Pani musiała wyjechać z Polski przed upływem ważności obecnej wizy/zezwolenia.

Nielegalny pobyt w Polsce jest automatyczną podstawą do odmowy zezwolenia w takiej sytuacji. Musiałaby więc Pani wyjechać z Polski w terminie ważności obecnej wizy/zezwolenia i oczekiwać na wynik procedury za granicą, w kraju, gdzie ma Pani prawo pobytu.

W takiej sytuacji przed wyjazdem należy wyznaczyć pełnomocnika do spraw doręczeń czyli osobę, która będzie w Pani imieniu odbierać od Urzędu korespondencję w sprawie Pani wniosku. O wyznaczeniu tego pełnomocnika trzeba powiadomić Urząd, który rozpatruje wniosek.

Pismo o przyspieszenie postępowania powoduje, że Urząd stara się możliwie skrócić wszystkie procedury - wtedy jest szansa na to, że decyzja w Pani sprawie będzie wydana, gdy jeszcze Pani pobyt w Polsce jest legalny. W ten sposób uniknęłaby Pani konieczności wyjazdu.

Niestety to pismo nie daje gwarancji powodzenia. Trudno przewidzieć, czy decyzja będzie podjęta na czas. Gdy czas upływu ważności Pani wizy czy obecnego zezwolenia będzie się zbliżał, warto, by regularnie kontaktowała się Pani z Urzędem aby ustalić, czy Urząd zdąży z wydaniem decyzji.

Sytuacja może okazać się niewygodna - gdy o potrzebie wyjazdu dowie się Pani dzień lub dwa dni przed końcem wizy. Niestety na taką możliwość też trzeba być przygotowanym.


Data odpowiedzi:

2014-03-18 21:04:26

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii