Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mam kartę stałego pobytu, czekam na obywatelstwo już 3 lata. Mam 2 dzieci polaków urodzonych w Polsce. Chcę rozwieść się z mężem. Czy w przypadku podania na rozwód nie cofną mnie nadania obywatelstwa?

Odpowiedź

- Sytuacja zależy od tego, na jakiej podstawie wystąpiła Pani o polskie obywatelstwo - wyjaśnia Edyta Jakubowska, ekspert Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Jeśli złożyła Pani wniosek w tej sprawie do Urzędu Wojewódzkiego, podając za powód pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim, rozwód może wpłynąć na decyzję Urzędu o nadaniu obywatelstwa - mówi Jakubowska. - Natomiast jeśli złożyła Pani wniosek o obywatelstwo do Prezydenta, rozwód nie ma wpływu na jego decyzję.

Informacja o rozwodzie nie trafia automatycznie do Wydziału Spraw Cudzoziemców. Często urząd nie wie, że w trakcie prowadzenia procedury o nadanie obywatelstwa związek małżeński z obywatelem RP się rozpadł. W praktyce, informacja ta trafia do Urzędu zwykle wtedy, gdy przekaże ją drugi z małżonków.

Jeśli otrzyma już Pani obywatelstwo polskie, nawet nadane ze względu na małżeństwo z obywatelem RP, po rozwodzie nie będzie ono Pani odbierane. Bez względu na tryb, w jakim je Pani uzyskała.


Data odpowiedzi:

2009-10-07 11:36:04

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii