Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, mam skomplikowaną sytuację.Od roku 2012 mam obywatelstwo polskie.Chcę żeby syn dołączył się do mnie i zamieszkał ze mną ze względu na więzi rodzinne. Syn jest obywatelem Ukrainy , ma 29 lat, w chwili obecnej posiada kartę pobytu czasowego -jest słuchaczem studiów podyplomowych. Karta się skończy wraz ze studiami - 30 czerwca. Od maja wchodzą nowe przepisy.Jak praktycznie przedłużyć mu pobyt??? Na temat więzi rodzinnych mówią że do 18 lat, czy to jest prawdą?Czy można będzie załatwić pobyt w celu poszukiwania pracy (inne) po ukończeniu studiów/ Jakie jest inne rozwiązanie? Syn znalazł pracę na umowę zlecenia i szef mówi że nie potrzebne zezwolenie na pracę, bo ma kartę pobytu?Czy według nowych przepisów można będzie złożyć wniosek o pobyt i pracę tylko na podstawie umowy o pracę? Bardzo dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedź

Dzień dobry!

Rzeczywiście, Pani syn - jako osoba pełnoletnia - nie może i nie będzie mógł (nie zmieni jego sytuacji wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach) zalegalizować swojego pobytu w Polsce w trybie "łączenia rodzin".

Podobnie jednak, jak ma to miejsce obecnie, również pod rządami nowej ustawy nie będzie żadnych przeszkód, aby syn skutecznie starał się uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w oparciu o inne podstawy, np. dalsze studia, zamiar wykonywania w Polsce pracy.

Jeżeli chodzi o wprowadzane w nowej ustawie jedno zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - tak, faktyczne znalezienie pracodawcy pozwoli na złożenie wniosku o udzielenie takiego zezwolenia. Nie można natomiast zapominać, że podmiot (osoba / firma), który chce zatrudnić cudzoziemca, powinien najpierw wystąpić do powiatowego urzędu pracy o wykonanie, tzw. "testu rynku pracy". Jest to o tyle ważne, że wynik takiego testu (ustalenie czy na dane stanowisko nie ma innych kandydatów - obywateli polskich, cudzoziemców z prawem stałego pobytu), cudzoziemiec będzie musiał dołączyć do wniosku jako obowiązkowy załącznik.

Zatrudnienie u nowego pracodawcy przed dopełnieniem wszystkich formalności, tzn. uzyskaniem wyniku testu rynku pracy i decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, będzie uznane za nielegalne wykonywanie pracy.

Konieczność oczekiwania na decyzję nie będzie natomiast dotyczyła absolwentów studiów stacjonarnych(nie-podyplomowych) na polskich uczelniach - już dziś są oni zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Jeżeli chodzi wreszcie o aktualną sytuację prawną Pana syna (wykonywaną przez niego pracę) - pracodawca nie ma racji. Karta pobytu, którą syn posiada (w celu nauki na studiach podyplomowych) sama w sobie nie uprawnia go do świadczenia pracy w Polsce (również na podstawie umowy zlecenia) bez zezwolenia.

Wszystkie przypadki, kiedy cudzoziemiec może "poruszać się" na polskim rynku pracy na tych samych zasadach, jak obywatele polscy, określone są w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w rozporządzeniu ministra pracy wydanym do tejże ustawy.

Radziłbym Państwu skontaktowanie się z którąś z organizacji pozarządowych udzielających pomocy prawnej migrantom, np. Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej lub Helsińską Fundacją Praw Człowieka w celu ustalenia (z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, również tych, o których Pani nie pisała) czy obecne zatrudnienie syna jest zgodne z prawem.

Zobacz także

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Data odpowiedzi:

2014-03-10 21:41:44

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii