Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, jestem ukrainką jakiś czas w Polsce pracowałam na umowę o pracę i miałam kartę czasowego pobytu, teraz jestem osobą bezrobotną. Czy mogę zareerstrować się do urzędu pracy? oraz czy mogę starać w urzędzie pracy o staż? Dziękuje za odpowiedź

Odpowiedź

Pani sytuacja zależy od tego, czy teraz posiada Pani kartę pobytu.

Jeśli ma Pani kartę pobytu wydaną na podstawie pracy, którą Pani straciła - niestety może Pani utracić tę kartę, wtedy Pani dalszy pobyt w Polsce będzie nielegalny.

Najważniejszą sprawą w tej chwili jest więc nie zarejestrowanie się w Urzędzie jako osoba bezrobotna, ale przypilnowanie, żeby miała Pani prawo do legalnego pobytu w Polsce.

Bez karty pobytu nie będzie Pani miała prawa zarejestrowania się jako bezrobotna, w ogóle nie może Pani skorzystać z pomocy Urzędu Pracy.

Także karta czasowego pobytu nie daje takiego prawa.

Może Pani zarejestrować się jako osoba bezrobotna wtedy, gdy ma Pani prawo do stałego pobytu w Polsce (albo ma pani jakiś rodzaj ochrony międzynarodowej).


Data odpowiedzi:

2014-03-05 09:34:50

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii