Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam serdecznie! Dziękuję za Państwa pracę! Mam kilka pytań dotyczących karty rezydenta długoterminowego UE. 1)Kiedy można składać dokumenty? Tak jak w przypadku z kartą pobytu czasowego - za 45 dni? 2)Czy zmieniły się może wymagania co do pobytu stałego w związku ze zniesieniem obowiązku meldunkowego 01.01.2014? 3) Czy zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca wiąże się z dodatkowymi opłatami/podatkami dla właścicieli mieszkania, które będę miała kompensować? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź!

Odpowiedź

Dzień dobry!

Odpowiadając na Pani pytania:


1)Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE można skutecznie złożyć nawet w ostatnim dniu legalnego pobytu (w dniu upływu ważności karty pobytu albo wizy) w Polsce. Jeśli wniosek nie zawiera braków, albo - po wezwaniu urzędu - zostaną one uzupełnione, pobyt Cudzoziemca w Polsce w okresie postępowania uważa się za legalny - potwierdzać zaś ten stan rzeczy będzie odcisk stempla w paszporcie (stampila).

2) Nie, warunki uzyskania zezwolenia na osiedlenie się albo zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie uległy zmianie. Jeśli zaś chodzi o obowiązek meldunkowy, nie został on zniesiony - nastąpi to dopiero 1 stycznia 2015 r. Warto jednak zaznaczyć, że potwierdzenie zameldowania nie jest dokumentem, do złożenia którego zobowiązywałaby ustawa. Takim dokumentem jest natomiast tytuł prawny do lokalu, np. umowa najmu.

3) Jeżeli chodzi o obowiązek podatkowy po stronie właściciela mieszkania - wynika on nie z faktu zameldowania danej osoby, ale z zawarcia z nią umowy najmu, jako że czynsz najmu jest dla właściciela dochodem. Innymi słowy, nawet jeżeli właściciel odmawia zameldowania (Cudzoziemca / obywatela polskiego), nie zwalnia go to z obowiązku ujawnienia przed urzędem skarbowym czynszu najmu, jako osiąganego dochodu.

Podobnie, jeżeli chodzi o opłaty, np. za wywóz śmieci, ich wysokość uzależniona jest raczej od deklaracji co do liczby osób faktycznie zamieszkujących w mieszkaniu, nie zaś od posiadania meldunku.


Data odpowiedzi:

2014-03-10 10:05:32

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii