Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Staram sie o karte pobytu na stale. Mam żonę Polkę, Jestesmy małżeństwem od 3lat, w tej chwili żyjemy osobno, nie mamy rozwodu. Jakie mam szanse dostać tę kartę i jakie jest moje prawo w zwiazku nią?

Odpowiedź

Zbyt mało wiemy o Pana sytuacji, aby móc udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Zachęcamy do kontaktu z prawnikiem - w Polsce działają organizacje pozarządowe udzielające cudzoziemcom bezpłatnych porad prawnych. W Warszawie polecamy Helsińską Fundację Praw Człowieka albo Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, w Krakowie - Centrum Porad Prawnych im. Haliny Nieć, w Lublinie - Instytut Państwa Prawa. Numery telefonów i adresy tych organizacji można znaleźć w naszym dziale Kontakty.

Uzyskanie zezwolenia na osiedlenie jest uzależnione od kilku czynników - oprócz faktu pozostawania w związku małżeńskim przez okres co najmniej trzech lat prawo mówi też na przykład o konieczności 'nieprzerwanego' pobytu cudzoziemca w Polsce przez dwa lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku na podstawie zezwolenia na pobyt na czas oznaczony.

Z drugiej strony - o zezwolenie na osiedlenie się może wystąpić cudzoziemiec nie pozostający w związku z obywatelem RP - wszystko zależy m.in. od obecnego statusu prawnego danej osoby oraz długości jej pobytu w Polsce.

Rozpatrując wniosek o zezwolenie na osiedlenie się, cudzoziemiec musi też przedstawić dokumenty potwierdzające jego prawo do lokalu i szereg innych dokumentów, które opisują jego sytuację w Polsce - choćby zaświadczenie o tym, że nie zalega z podatkami w Urzędzie Skarbowym. Urząd rozpatrujący sprawę może też wezwać cudzoziemca na rozmowę, jeśli uzna, że do podjęcia decyzji potrzebuje dodatkowych wyjaśnień.

Warto zwrócić uwagę, że polskie przepisy zawierają przepis dotyczący fikcyjnych małżeństw - przewidują, że zezwolenie na osiedlenie nie jest udzielane osobom, które zawarły związek małżeński po to tylko, aby uzyskać to zezwolenie. Pana sytuacja może więc, choć nie musi, wydać się urzędnikom 'podejrzana' - tym bardziej sugerujemy kontakt z prawnikiem.

Ustawa o cudzoziemcach daje urzędnikom prawo sprawdzania, czy małżonkowie mieszkają razem, czy posługują się jednym językiem, czy któryś z małżonków nie zawierał wcześniej małżeństwa dla pozoru itp. (art. 55 ustawy o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r., Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175)

Informacje na temat dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o zezwolenie na osiedlenie można znaleźć na stronie Wydziału Spraw Cudzoziemskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.mazowsze.uw.gov.pl/news.php?id=897

Regulacje prawne dotyczące zezwolenia na osiedlenie reguluje rozdział 5 Ustawy o cudzoziemcach z 2003 r. z późniejszymi zmianami. Tekst ustawy można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: http://www.udsc.gov.pl/files/prawo/Ustawa_o_cudzoziemcach.pdf


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii