Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam serdecznie, od 3 miesięcy jestem żoną egipcjanina, staraliśmy się z mężem o wizę, wystąpiłam do Wojewody o zaproszenie, otrzymałam zaproszenie, mąż z zaproszeniem z Polskim akt małżeństwa udał się na rozmowę z konsulem, rozmowa przebiegła pomyślnie, po 2 tyg mąż otrzymał negatywną decyzję wizową uzasadnioną tym,iż nie posiada środków finansowych, odwołaliśmy się od tej decyzji uzupełniając dokumenty o wyciąg z rachunku bankowego na którym jest 15 000 egp, zadzwoniła Pani z Ambasady z informacją ,iż mąż ma przybyć do Ambasady z paszportem co się okazało, Pan konsul podtrzymał swoją negatywną decyzję, co robić dalej bo ręce opadają, jak sprowadzić męża do Polski?

Odpowiedź

Jeżeli uważają Państwo, że decyzja wydana przez konsula była niesłuszna albo że jest on Wam - z jakichś powodów - nieprzychylny, myślę, że warto, aby skorzystali Państwo z możliwości złożenia do wojewody wniosku o udzielenie Pani mężowi zezwolenia na zamieszkanie (pobyt czasowy).

Obecnie obowiązująca ustawa pozwala na wystąpienie z takim wnioskiem (w załączniku) również przez osoby przebywające zagranicą. Konieczne jest wówczas pośrednictwo konsula i jego opinia, ale - nawet jeśli będzie negatywna - nie wiąże ona wojewody. Poza tym, nawet w przypadku, gdyby zapadła decyzja odmowna, Pani mąż będzie mógł złożyć odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Gdyby zaś i ten Urząd odmówił - zaskarżyć taką decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Cała procedura przebiegałaby przed polskim urzędem wojewódzkim, ale przesłuchanie męża przeprowadziłby konsul. Po uzyskaniu decyzji pozytywnej, konsul - na jej podstawie - powinien wydać Pani mężowi wizę. Po przyjeździe do Polski mąż mógłby odebrać wydaną mu kartę pobytu.

Możliwość złożenia wniosku przez konsulat jest jednak dostępna tylko do maja tego roku - wówczas zmienia się polska ustawa o cudzoziemcach, wniosek w sprawie pobytu w Polsce będzie można złożyć wyłącznie w Polsce.

Pobierz pliki

Pobyt czasowy - wniosek.pdf (1.27 MB)

Data odpowiedzi:

2014-02-25 21:25:58

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii