Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam serdecznie... Ponawiam moje pytanie...mój chłopak pochodzi z Indii, obecnie pracuje w Szwecji,ale niedługo jego kontrakt wygasa i w związku z tym zastanawiamy się nad przyjazdem do Polski. Prosiłabym o informacje jakie warunki powinniśmy spełnić, aby mógł przebywać w Polsce legalnie, oraz jakie kroki w związku z tym podjąć. Dziękuję za informacje.

Odpowiedź

Pani chłopak może przyjechać do Polski na podstawie szwedzkiej karty pobytu oraz ważnego paszportu na okres do trzech miesięcy, dopóki szwedzka karta pobytu jest ważna.

Jeśli karta pobytu wygaśnie wraz z kontraktem - wówczas chłopak potrzebuje albo wnioskować o wizę do Polski, aby wjechać do naszego kraju, albo uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

W obu przypadkach musi wykazać okoliczności, które uzasadniają jego wjazd do Polski. Aby uzyskać wizę, musi przedstawić dokumenty potrzebne do uzyskania tej wizy (będą różne w zależności od rodzaju wizy). Aby uzyskać zezwolenie - musi udokumentować potrzebę pobytu w Polsce przez czas dłuższy niż 3 miesiące.

Typowym 'uzasadnieniem' są studia w Polsce albo podjęcie tu pracy. Na wykonywanie pracy obywatel Indii potrzebuje jednak zezwolenia. Aby uzyskać zezwolenie, najpierw trzeba znaleźć pracę (to pracodawca o nie występuje).

Polskie prawo dopuszcza też możliwość wydania cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie z powodu tzw. innych okoliczności - chłopak może więc złożyć wniosek o to zezwolenie powołując się na nieformalny związek z Panią. W takich okolicznościach urząd bada indywidualną sprawę i decyduje, czy ta okoliczność uzasadnia wydanie zezwolenia. Urząd może, ale nie musi wydać zezwolenia w takiej sytuacji.

W opisanej sytuacji muszą Państwo więc ustalić, jak długo ważne jest zezwolenie na pobyt chłopaka w Szwecji (i w związku z tym, jakie możliwości przyjazdu do Polski ma Pani chłopak - tj. do kiedy ma te możliwości bez potrzeby wnioskowania o wizę lub zezwolenie).

Następnie należy zastanowić się, czy chłopak wnioskuje o wizę czy o zezwolenie - a także, w jaki sposób uzasadni swój wniosek w tych sprawach.

Wniosek o wizę składa się w Szwecji, w konsulacie Polski. Wniosek o zezwolenie można złożyć w Szwecji, za pośrednictwem konsulatu (tylko do 1 maja, wtedy zmieniają się przepisy) albo w Polsce, w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu chłopaka w Polsce.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wniosek o zezwolenie na zamieszkanie składane w Polsce powinnien być złożony najpóźniej 45 dni przed upływem ważności polskiej wizy. Wówczas chłopak uniknie konieczności wyjazdu z Polski i oczekiwania na decyzję za granicą w przypadku, gdyby jego wniosek nie był rozpatrzony w czasie, gdy wiza będzie jeszcze ważna. Te wymogi ulegną zmianie w maju - ważne więc, kiedy będą Państwo składać wniosek.


Data odpowiedzi:

2014-03-06 21:42:11

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii