Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem Polakiem mam żonę Ukrainkę. Ona jest jedynaczką. Ma kartę czasowego pobytu. Mamy dwoje małych dzieci. Chcielibyśmy sprowadzić mamę żony (63 lat)do Polski. Ojciec żony nie żyje, więc mama jest sama. Jak można to zrobić?? Czy zachowa się jej emerytura?

Odpowiedź

Dzień dobry! Przede wszystkim, możecie Państwo wystąpić do wojewody o zarejestrowanie w specjalnej ewidencji zaproszenia dla mamy do Polski (wniosek w załączniku). Taki dokument byłby następnie podstawą do wydania mamie Pana żony wizy.

Z wnioskiem powinien wystąpić Pan lub żona. Proszę jednak pamiętać, że żona może skutecznie złożyć taki wniosek tylko wtedy, jeżeli mieszka w Polsce legalnie już od ponad 5 lat.

Po przyjeździe mamy żony do Polski, powinna ona wystąpić do wojewody o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie (pobyt czasowy).

We wniosku mama Pana żony powinna uzasadnić zamiar dalszego pobytu w Polsce chęcią pozostania tu razem z Państwem, potrzebą uzyskania wsparcia z Państwa strony (wiek), jednocześnie chęcią brania czynnego udziału w wychowywaniu wnuków.

Konieczne będzie wykazanie, że mama żony będzie posiadać w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu (np. emerytura uzyskana na Ukrainie - jej wypłata w Polsce jest możliwa od 1 stycznia 2014 r. dzięki wejściu w życie stosownej umowy polsko-ukraińskiej) oraz tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu zawarta między Państwem i mamą żoną).

Jeżeli wojewoda uzna, że powody wskazane we wniosku odpowiadają "innym okolicznościom" uzasadniającym dalszy pobyt mamy Pana żony w Polsce, może wydać jej kartę pobytu czasowego.

Pobierz pliki

Zaproszenie - wniosek (894.27 kB)
Zamieszkanie - wniosek (1.27 MB)

Data odpowiedzi:

2014-03-03 11:34:16

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii