Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam serdecznie, Mój chłopak pochodzi z Indii.Obecnie skończył pracę w Szwecji i zastanawiamy się nad jego pobytem w Polsce. Przyznam szczerze, że nigdy się tym nie interesowałam, dlatego moje pytanie jakie kroki powinniśmy podjąć, aby mógł przyjechać i zamieszkać ze mną?oraz jakie warunki powinniśmy spełniać, dziękuje z góry za odpowiedź.

Odpowiedź

Dzień dobry!

Jeżeli Pani chłopak wciąż posiada ważną szwedzką kartę pobytu, wizę krajową lub wizę Schengen, może już teraz przyjechać do Polski i pozostać w naszym kraju przez 3 miesiące.

Aby móc zamieszkać wraz z Panią w Polsce (pozostać w naszym kraju po upływie tego okresu), powinien on uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy (wniosek w załączniku) albo wizę wydaną przez polskiego konsula.

Jeżeli chodzi o pierwszą możliwość, tzn. zezwolenie na pobyt czasowy - jako że nie jesteście Państwo małżeństwem, Pani chłopak może uzasadniać wniosek (składany w urzędzie wojewódzkim), np. chęcią świadczenia pracy w Polsce (konieczne uzyskanie zezwolenia na pracę) albo zamiarem podjęcia studiów (niezbędne odpowiednie zaświadczenie z uczelni).

Jeżeli nie będzie w stanie wskazać takich podstaw, może opierać swą prośbę również wyłącznie na łączącym Państwa związku, niemniej w takim przypadku ("inne okoliczności uzasadniające pobyt na terytorium RP") wojewoda - nawet przy spełnieniu przez Pani chłopaka warunku posiadania stabilnego i regularnego dochodu, ubezpieczenia medycznego i tytułu prawnego do lokalu w Polsce, może odmówić udzielenia mu karty pobytu.

Jeśli chodzi o drugą możliwość, tzn. uzyskanie wizy, Pani chłopak może się starać o jej wydanie w Szwecji (jeżeli wciąż ma w tym kraju prawo pobytu) lub w Indiach. Aby pomóc mu w uzyskaniu takiego dokumentu, powinna Pani zarejestrować w urzędzie wojewódzkim zaproszenie do Polski - wniosek w załączniku. W postępowaniu przed wojewodą musiałaby Pani wykazać, że jest w stanie pokryć koszty pobytu chłopaka w Polsce i zapewnić mu miejsce zamieszkania.

Po wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez wojewodę, takie zaproszenie mogłoby być dla konsula podstawą do wydania Pani chłopakowi wizy.

Pobierz pliki

Pobyt czasowy - wniosek (379.00 kB)
Zaproszenie - wniosek (273.50 kB)

Data odpowiedzi:

2014-03-10 10:08:09

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii