Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Mój przyjaciel z Indii przebywa w Polsce na podstawie wizy studenckiej, która kończy się w marcu. Chciałabym aby po studiach został jeszcze miesiąc dłużej i pojeździł ze mną po Polsce. Gdzie i o jaką wizę mam się dla niego starać (Schengen, turystyczna, inna?), gdzie i jakie dokumenty należy złożyć? Będę wdzięczna za informację.

Odpowiedź

Jedyne wyjście, jakie wydaje się nam możliwe, to aby pani przyjaciel najpóźniej 45 dni przed upływem ważności swojej wizy wystąpił o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce - choć jest to rozwiązanie trochę naciągane.

O takie zezwolenie może wystąpić cudzoziemiec, który planuje pobyt w Polsce przez czas dłuższy niż trzy miesiące (i trzeba by tak napisać we wniosku). Cudzoziemiec jednak musi udokumentować swój cel pobytu. Kluczowy jest czas złożenia wniosku - jeśli cudzoziemiec nie złoży go w opisanym terminie, wówczas procedura na nic się nie zda. Cudzoziemiec i tak będzie musiał wyjechać z Polski przed upływem ważności wizy, gdyż inaczej poniesie przykre skutki nielegalnego pobytu. A będąc w Polsce nielegalnie chłopak ani wizy ani zezwolenia na pobyt nie dostanie ani teraz ani przez co najmniej rok od wyjazdu z Polski.

Polskie prawo nie przewiduje obecnie możliwości przedłużania wizy - jest to możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w praktyce, gdy cudzoziemiec jest ciężko chory i nie może wyjechać z Polski w czasie określonym w wizie.

Cudzoziemiec ma też teoretycznie możliwość wnioskować o zgodę na pobyt w Polsce powołując się na szczególne okoliczności - w szczególnych przypadkach, które jednak na prawdę muszą być ważne dla cudzoziemca i nie do przewidzenia wcześniej. Plany podróżnicze raczej nie uprawniają jednak cudzoziemca do tej formy pobytu.

Proszę też zwrócić uwagę, że w Polsce nie można wnioskować o polską wizę. Wizy do Polski wydają wyłącznie polskie placówki dyplomatyczne za granicą.

Sprawy związane ze wspomnianym zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony załatwia się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce.


Data odpowiedzi:

2014-02-11 23:55:55

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii