Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Jestem obywatelką Ukrainy. Od 2010 roku studiuję w Polsce, 03.2014 kończę studia. Mam kartę polaka,wszystkie wizy miałam też po karcie polaka. Teraz zakupiłam tutaj mieszkania. Jak mogłabym legalizować swój pobyt w Polsce? I w przyszłości chciałabym dostać obywatelstwo Polskie. Dziękuję z góry.

Odpowiedź

Jako absolwentka polskiej uczelni, w dodatku z Kartą Polaka, ma Pani prawo do pracy w Polsce bez zezwolenia. Gdyby znalazła Pani pracę - umowa o pracę byłaby najlepszą w Pani przypadku podstawą do legalizacji dalszego pobytu.

Może też Pani rozważyć wnioskowanie o zezwolenie na osiedlenie się. Nie napisała Pani, do kiedy ma Pani ważną obecną wizę, to jest ważne w tej sytuacji. 1 maja tego roku wchodzą w życie nowe przepisy o cudzoziemcach. Jeśli ma Pani legalny pobyt do maja, może Pani w maju złożyć wniosek o takie zezwolenie (czyli stały pobyt). Podstawą do uzyskania prawa stałego pobytu będzie Karta Polaka i zamiar pozostania w Polsce.

Przed majem wnioski rozpatrywane są na mniej korzystnych zasadach.

Jeśli chodzi o wnioskowanie o zezwolenie na pobyt z powodu posiadania w Polsce nieruchomości - polskie prawo nie przewiduje wprost możliwości legalizacji pobytu na tej podstawie. Może Pani powoływać się na tzw.'inne okoliczności', które uzasadniają Pani pobyt, w tym przypadku mieszkanie. Byłaby Pani jednak zobowiązana wykazać, że ma Pani stabilne środki utrzymania na pobyt w Polsce, a także ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia.


Data odpowiedzi:

2014-02-13 10:12:17

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii